SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Články:

Trmalova vila je v rekonstrukci

FOIBOS - Trmalova vila | Aktuálně (30.6.2014 13:50)
Trmalova vila je v rekonstrukci
0 názorů
Trmalova vila prochází rekonstrukcí a provoz agentury FOIBOS BOOKS je v omezeném provozu a má náhradní kancelář nedaleko Trmalovi vily. Pokud budete chtít zakoupit knihu z naší edice předem si objednejte publikaci na telefoním čísle 775 234 343 a my se s Vámi domluvíme ohledně předání. Od července do srpna 2014 je vila UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.

Vernisáž výstavy „Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj" v Kaňovicích

FOIBOS BOOKS - Zprávy (27.6.2014 13:36)
FOIBOS BOOKS
Národní památkový ústav-územní odborné pracoviště v Kroměříži
a obec Kaňovice
si Vás dovolují pozvat na slavnostní vernisáž výstavy „Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj", která se koná 27. června 2014 v 17 hodin v sále kulturního domu v Kaňovicích

Záštitu nad výstavou převzal: Jiří Mikel – starosta obce Kaňovice
Výstava bude otevřena od 30.6. do 31.7.2014 na osobní nebo telefonické objednání.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na vernisáži na e-mail : kanovice@kanovice.cz nebo na telefon 577996075, 733335148.

Architekt Josef Fanta

FOIBOS - Z oboru (20.6.2014 00:00)
Před sedmdesáti lety, 20. června 1954, zemřel v Praze architekt Josef Fanta. Vzpomeňme tohoto výjimečného architekta v Architoulce spisovatele Přemysla Veverky.

Malé jubileum nakladatelství FOIBOS BOOKS.

- Z redakce (13.6.2014 19:33)
V úterý 10. června byla v NZM pokřtěna publikace Slavné stavby Theodora Petříka. Stalo se tak téměř přesně na den 10. výročí křtu první publikace nakladatelství Foibos, kterou byly Slavné pražské vily.

SLEVA KNIH V TRMALOVĚ VILE

- Zprávy (4.6.2014 10:24)
Od 19. května máte možnost nakoupit knihy z našeho nakladatelství se slevou! Pouze v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice. PLATÍ DO KONCE ČERVNA 2014.

Patočkova vila, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Jihomoravský (22.8.2008 00:00)
Patočkova vila
0 názorů
Volně stojící jednopatrová stavba je součástí vilové kolonie Pod vodojemem, jejíž zastavovací plán vypracoval Jindřich Kumpošt.

Vila Boženy a Bohuše Přikrylových, Vyškov

FOIBOS - Jihomoravský (20.8.2008 00:00)
Samostatně stojící vila má ve zvýšeném přízemí situovány následující prostory – obývací pokoj s jednotlivými funkčními zónami, jídelnu, přijímací halu a sociální zařízení s umývárnou.

Rodinný dům Anny a Josefa Jakerleových, Kyjov

FOIBOS - Jihomoravský (20.8.2008 00:00)
V sousedství vily JUDr. Rajmunda Neumayera od architekta Bohumila Turečka stála dvoupatrová vila se zvýšeným suterénem.

Poláškova vila, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Jihomoravský (18.8.2008 00:00)
Architekt Josef Polášek (1899 - 1946) si v době, kdy jeho kariéra byla na vzestupu, postavil rodinný dům, kombinující vlastní bydlení s bytovou jednotkou určenou k pronájmu.

Vila Spitzer, Brno-Stránice

FOIBOS - Jihomoravský (15.8.2008 00:00)
Tzv. vila Spitzer je bezesporu jedním z nejelegantnějších brněnských rodinných domů počátku třicátých let.

Vila Rajmunda Neumayera, Kyjov

FOIBOS - Jihomoravský (13.8.2008 00:00)
Trojetážová stavba s bosovaným suterénem pod úrovní vozovky a přízemím přístupným odtud po „mostě“ s barevnou skladbou dlaždic měla podle architekta „zčásti splynout se souběžně koncipovanou parkovou úpravou přilehlého pozemku s využitím přirozených svahů zahrady“.

Rodinný dům Stelly a Arnošta Hayekových, Kyjov

FOIBOS - Jihomoravský (11.8.2008 00:00)
Vila pro majitele místní výrobny octa Arnošta Hayeka (1895-1944), člena výboru kyjovské Židovské náboženské obce, je příkladem funkcionalistické koncepce formy i dispozičního řešení.

Vila Josefa Mareše, Znojmo

FOIBOS - Jihomoravský (8.8.2008 00:00)
Dům trojnásobného znojemského starosty a poslance JUDr. Josefa Mareše (1885-1945) stojí na exponovaném místě nad údolím Dyje s výhledem na panorama města.

Slavíkova vila, Brno 2-Žabovřesky

FOIBOS - Jihomoravský (6.8.2008 00:00)
V roce 1930 oslovil Antonín Slavík (1893 - 1942), ředitel brněnského rozhlasu (Radiojournalu), architekta Josefa Kranze (1901 - 1968), aby mu navrhl rodinný dům.

Rodinný dům Marie a Metoděje Součkových, Kyjov

FOIBOS - Jihomoravský (6.8.2008 00:00)
Volně stojící přízemní vila pro sběratele umění v ulici U Parku je založena na obdélném půdorysu, z něhož v jihovýchodním nároží vystupuje pravoúhlá podélná místnost – obrazová galerie.

Vila Adolfa Entlera, Znojmo

FOIBOS - Jihomoravský (4.8.2008 00:00)
Pozemek na rohu ulic Sokolské a F. J. Curie si vybral pro svou vilu mladší bratr Františka Entlera Adolf (1896-1963), spolumajitel jeho pily a dřevařské firmy.

Krohův rodinný dům, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Jihomoravský (1.8.2008 00:00)
Umělcův vlastní dům ukončuje řadovou zástavbu ulice a obrací se jižním průčelím k příkrému svahu, upravenému jako terasová zahrada s bazénem.

Vila Tugendhat, Brno 4-Černá Pole

FOIBOS - Jihomoravský (30.7.2008 00:00)
V letech 1929 - 1930 si novomanželé Grete a Fritz Tugendhatovi postavili vilový dům na exkluzivní stavební parcele, kterou daroval Gretě její otec Alfred Löw-Beer.

Rodinný dům s provozovnou Jana Daňka, Letovice

FOIBOS - Jihomoravský (28.7.2008 00:00)
Rodinným domem, s ateliérem firmy Dekorativní malířství, Jan Daněk, se architekt Bedřich Rozehnal (1902-1984), rodák z Třebětína u Letovic, přihlásil k Le Corbusierově puristické estetice.

Vila Františka Entlera, Znojmo

FOIBOS - Jihomoravský (25.7.2008 00:00)
Při stavbě sokolovny ve Znojmě v roce 1924 se s jejím projektantem, brněnským architektem Miloslavem Kopřivou (1894-1968), seznámil spolumajitel pily a dřevařské firmy František Entler a zadal mu vypracování návrhu svého rodinného domu.

Vila Neumark, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Jihomoravský (23.7.2008 00:00)
Dispozičně i formálně poněkud zjednodušenou variantou vily A. Stiassného je dům na Vinařské ulici, který navrhl Ernst Wiesner pro továrníka Waltera V. Neumarka (1887-1939).

Vila Stiassni, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Jihomoravský (21.7.2008 00:00)
První návrhy Ernsta Wiesnera k vile textilního průmyslníka Alfreda Stiassného (1883 - ?) vznikly v roce 1927.

Rodinný dům s lékárnou Otakara Svačiny, Kyjov

FOIBOS - Jihomoravský (18.7.2008 00:00)
Základní dispozice objektu, dnes vsazeného do řadové zástavby Třídy Komenského, je dána dvěma vzájemně se pronikajícími hranolovými tělesy, z nichž prvé zabírá celou šíři parcely a vytváří jednopatrový uliční trakt.

Fuchsův rodinný dům, Brno 2-Žabovřesky

FOIBOS - Jihomoravský (16.7.2008 00:00)
Dvoupatrový dům s železobetonovým skeletem zaujímá čtvercový půdorys a jeho hmota tvoří mírně převýšený kubus.

Vila Alfreda Weinbergera

FOIBOS - Jihomoravský (14.7.2008 00:00)
Žádost o stavební povolení podal na podzim roku 1927 Alfred Weinberger, avšak o kolaudaci hotové stavby žádal o rok později jeho starší syn Fritz.

Bulínova vila, Brno-Pisárky

FOIBOS - Jihomoravský (11.7.2008 00:00)
V roce 1924 si dal JUDr. Hynek Bulín na svahu Žlutého kopce postavit velkoryse koncipovanou vilu.

Kumpoštova vila, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Jihomoravský (9.7.2008 00:00)
Vlastní vila architekta Jindřicha Kumpošta (1891 - 1968) je situována na parcele, povlovně se svažující k jihu, kam se obrací zahradním průčelím.

Vila Viktora Bauera, Hrušovany u Brna

FOIBOS - Jihomoravský (7.7.2008 00:00)
V roce 1881 založil Izidor Vincenc Flesch z Brunningenu hrušovanskou cukerní rafinerii.

Vila Eduarda Seidla, Ždánice

FOIBOS - Jihomoravský (4.7.2008 00:00)
Továrnická rodina Seidlů pocházela ze Šumperska, kde jí patřily významné textilní závody.

Jurkovičova vila, Brno 2-Žabovřesky

FOIBOS - Jihomoravský (2.7.2008 00:00)
Na způsob anglického venkovského domu (cottage) učinil slovenský architekt Dušan Jurkovič (1868 - 1947) osou vlastního domu průběžnou obytnou halu s otevřeným krovem a se schodištěm na ochoz, z něhož byly přístupné místnosti v patře.

Malá Löw-Beerova vila, Svitávka

FOIBOS - Jihomoravský (30.6.2008 00:00)
Stavebníkem Malé vily ve Svitávce byl Alfred Löw-Beer (1872-1939), bratr Benna a Rudolfa, kteří žili s rodinami ve Velké vile.

Reissigova vila, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Jihomoravský (27.6.2008 00:00)
V necelých třiceti letech patřil architekt Leopold Bauer (1872 - 1938) k nejdynamičtějším osobnostem vídeňské umělecké scény.

Vila Marie Loosové, Nedvědice

FOIBOS - Jihomoravský (25.6.2008 00:00)
Známý brněnský sochař a kameník Adolf Loos st. (1829 či 1831-1879), otec slavného architekta, měl od roku 1865 pronajatý kamenolom v městečku Nedvědice.

Vila Franke, Tišnov

- Jihomoravský (23.6.2008 00:00)
Na sklonku 19. století byl Tišnov vyhlášen klimatickým místem a měl se stát lázeňským a odpočinkovým střediskem.

Chleborádova vila, Brno 1 - Veveří

- Jihomoravský (20.6.2008 00:00)
Jednopatrová vila se suterénem zaujímá půdorys mírně protáhlého obdélníku a obrací se delší severní stranou do Smetanovy ulice.

Vila Josefa Wurma, Adamov

FOIBOS - Jihomoravský (18.6.2008 00:00)
Pro stavbu svého letoviska zvolil známý brněnský vědec a buditel Josef Wurm Adamovské údolí podél řeky Svitavy.

Vila Hermanna Redlicha, Slavkov u Brna

FOIBOS - Jihomoravský (16.6.2008 00:00)
Na všestranně zaměřeného historizujícího architekta Augusta Prokopa (1838-1915) se také obraceli klienti z podnikatelských kruhů s žádostí o projekty vilových objektů.

Vila Františka Bílka, Chýnov

FOIBOS - Jihočeský (9.6.2008 00:00)
Vilový ateliér, zvaný „chaloupka“, si na zahradě statku svých rodičů v roce 1898 postavil sochař František Bílek.

Vila manželů Zemenových, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (4.6.2008 00:00)
Okolí každého většího českého města se mění v „sídelní kaši“, ve směs nákupních středisek, benzínových pump a stereotypních sestav rodinných domků, které se už mezi lidmi dočkaly mnoha škádlivých přezdívek.

Vila PhDr. Vlastislava Břízy, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (2.6.2008 00:00)
Objednavatel vily na pravém břehu Vltavy přednáší o mezinárodních bezpečnostních vazbách na Karlově univerzitě v Praze a zároveň působí v Českých Budějovicích jako podnikový manažer.

Vila Františka Hnojny, Planá nad Lužnicí

FOIBOS - Jihočeský (30.5.2008 00:00)
Planá nad Lužnicí se stala oblíbeným letoviskem už za první republiky.

Vila manželů Ungerových, Lipno nad Vltavou

FOIBOS - Jihočeský (28.5.2008 00:00)
Rodinný dům manželů Ungerových, lékaře a jeho choti, stojí v malebném prostředí vodní nádrže Lipno.

Vila BMS Touristic, Český Krumlov

FOIBOS - Jihočeský (26.5.2008 00:00)
Historické jádro Českého Krumlova obklopují početná návrší, na jejichž svazích se už od počátku 20. století začaly usazovat vilové čtvrti.

Vila manželů Masákových, Včelná

FOIBOS - Jihočeský (23.5.2008 00:00)
Na okraji lesa u obce Včelná postavil mladý manželský pár stavebních inženýrů a podnikatelů vilu, která nekazí, nýbrž umocňuje půvaby zdejší krajiny.

Rodinný dům v Javorové, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (19.5.2008 00:00)
Dům v Javorové 4 doplnil řadu vilek na severní straně ulice.

Rodinný dům manželů Stodolových, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (16.5.2008 00:00)
Stavebníci domu se rozhodli zadat projekt architektu Jaroslavu Škardovi na počátku 70. let.

Rodinný dům Libora Erbana, Dobrá Voda u Českých Budějovic

FOIBOS - Jihočeský (14.5.2008 00:00)
Dům pro svou rodinu navrhl architekt Libor Erban záhy po studiích.

Rodinný dům Borise Čepka, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (12.5.2008 00:00)
Na Krumlovském předměstí v Českých Budějovicích si v 60. letech 20. století postavil vlastní rodinný dům architekt Boris Čepek.

Vila Mathilde hraběnky Lamezan-Salins, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (9.5.2008 00:00)
Mezi staršími domky družstva „Heimstätte, deutsche gemeinnützige Baugennossenschaft”, činného v Českých Budějovicích asi od roku 1910, postavil v roce 1934 budějovický stavitel Josef Hauptvogl rodinný dům pro Albínu Stocklöwovou a Mark. Merlinghausovou.

Vila Františka Petráše II, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (7.5.2008 00:00)
Soubor funkcionalistických realizací, který vznikl v budějovické Havlíčkově kolonii, uzavřela na sklonku třicátých let druhá vila Františka Petráše.

Vila Jana Příbrského, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (5.5.2008 00:00)
MUDr. Jan Příbrský dosáhl postavení nejvýznamnějšího specialisty v oboru gynekologicko-porodnické péče v celém Československu.

Letní vila Karla Lamače, Planá nad Lužnicí

FOIBOS - Jihočeský (2.5.2008 00:00)
V průběhu 30. let začala vyrůstat nad Planou proti proudu řeky Lužnice, v lokalitě Na Černé, chatová osada.

Vila Otakara a Vlasty Hulcových, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (30.4.2008 00:00)
Vilu advokáta Otakara Hulce a jeho choti Vlasty v českobudějovické Hálkově ulici z roku 1936 navrhl budějovický rodák Josef Kotlář.

Rodinný dům JUDr. Františka Švece, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (30.4.2008 00:00)
Nedaleko domu Aloise Zimmermanna vyrostla s ročním odstupem druhá budějovická realizace Richarda F. Podzemného a Kamila Ossendorfa.

Rodinný dům Aloise Zimmermanna, České Budějovice

FOIBOS - Jihočeský (28.4.2008 00:00)
Na počátku 30. let 20. století začaly v jižním cípu budějovické Havlíčkovy kolonie vyrůstat nové rodinné domy.

Architoulky Přemysla Veverky:

Architoulky Přemysla Veverky: Sedmé

Bývá v povaze toulek, že vedou různými pěšinami, někdy vyloženými kamením či pískem, potemnělými a tonoucími ve stínu, a jindy je tvoří travnatý koberec s praménky kvítků, bohatě ozářený: Bývá i v povaze poutníka, zda ho takové cesty jen kamsi vedou, aniž rozeznějí jeho nitro, nebo v něm vyvolají radost a štěstí.

Výstavy:

Výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska se vrátily z Bruselu do Senátu ČR

FOIBOS - Výstavy (8.10.2013 13:07)
Výstava bude k vidění od 10.10.2013 ve výstavní síni v Senátu a potrvá do 1. prosince 2013 a to denně od 10 hodin do17 hodin.
Vernisáž výstavy: čtvrtek 10. října v 14 hodin, v Trčkovské galerii, což je sklepní prostor také na 1. nádvoří paláce.
Záštitu nad výstavou Slavné vily Čech, Moravy a Slezska převzala 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.

Výsledky soutěže Současný český dům - výstava prodloužena

FOIBOS - Výstavy | Výstavy | Aktuálně (8.5.2013 18:20)
V pondělí 29.4. 2013 byly v Trmalově vile vyhlášeny výsledky soutěže Současný český dům: očima mladých architektů. Soutěže se zúčastnili studenti architektonických škol z celé České republiky. Výstavu všech prací můžete vidět v Trmalově vile do 07. července 2013.

Výstava Současný dům: Očima mladých architektů

FOIBOS - Výstavy (2.7.2012 16:49)
Trmalova vila: Centrum architektury individuálního bydlení, Praha
2. - 15. 7. 2012

Slávne vily Slovenska

Múzeum Janka Kráľa - Výstavy (25.6.2012 10:49)
Synagóga, Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš, Slovensko
24. 6. - 31. 8. 2012

Na prahu Velké Prahy a dál…

FOIBOS - Výstavy (12.6.2012 12:18)
románsko-gotické prostory Staroměstské radnice, Praha
13. 6. 2012 - 8. 7. 2012

E-mailový zpravodaj

Každých čtrnáct dnů souhrn všech článků a novinek v jednom e-mailu. Chcete posílat e-mailový zpravodaj?

Novinky z naší edice (eShop)

Telč: Historické centrum
Jiří Kroupa (ed.), Ondřej Jakubec
Jako další z edice UNESCO vydává nakladatelství FOIBOS BOOKS knihu o historickém jádru města Telče.
OBJEDNAT
Vyšla: 9.12.2013
260x230 mm | vázaná | 112 stran
ISBN: 978-80-87073-70-4
379.00 Kč
Slavné vily Prahy 6: Osada Baba 1932 - 1936
FOIBOS BOOKS ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 vydal novou publikaci, věnovanou tentokráte významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež se řadí k výraznému a úspěšnému počinu moderní –funkcionalistické architektury v tehdejším Československu.
OBJEDNAT
Vyšla: 31.10.2013
165x230 mm | vázaná | 188 stran
ISBN: 978-80-87073-68-1
429.00 Kč
Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska
Petr Urlich (ed.), Jan Baláček, Veronika Bartošová, Irena Blažková, Miloš Buroň, Karel Foud, Aleš Homola, Jana Horváthová, Martin Jahoda, Vendula Jurášová, Tomáš Kavka, Šárka Koukalová, Jan Kramář, Pavel Kroupa, Jakub Outrata, Marta Pavlíková, Jakub Potůče
Nakladatelství FOIBOS vydává další pozoruhodnou knihu, věnovanou české architektuře. Tentokrát se věnuje fenoménu pošt, které nepochybně patří k architektonickým klenotům naší země. Vydejte se po stopách 85 pošt z celé České republiky...
OBJEDNAT
Vyšla: 30.8.2013
165x230 mm | vázaná | 288 stran
ISBN: 978-80-87073-52-0
549.00 Kč
Slavné vily Slovinska
Damjan Prelovšek (ed.), Maja Avguštin, Eva Bajec, Živa Deu, Andrej Hrausky, Urška Kerbavec, Mojca M. Kovač, Nika Leben, Breda Mihelič, Nataša Podkrižnik, Eva Sapač, Igor Sapač
Úspěšná edice Slavné vily překročila hranice Čech, Moravy a Slezska. Po Slavných vilách Slovenska zamířila do Slovinska. Do země slavných architektů - Jože Plečnika, Makse Fabianiho nebo dnes světoznámého Borise Porreccy a dalších.
OBJEDNAT
Vyšla: 15.3.2013
165x230 mm | vázaná | 272 stran
ISBN: 978-80-87073-53-7
449.00 Kč
Slavné brněnské vily: 77 domů s příběhem
Jan Sedlák (ed.), Iveta Černá, Dagmar Černoušková, Petra Hlaváčková, Jindřich Chatrný, Jana Kořínková, Lenka Kudělková, Jaromír Sedlák, Šárka Svobodová, Vladimír Šlapeta, Jindřich Vybíral, Pavel Zatloukal, Markéta Žáčková
Publikace Slavné brněnské vily vyšla poprvé v roce 2006 a představila 50 významných vilových realizací na území Brna. Druhé upravené vydání vyšlo v roce 2008. Po pěti letech vychází nové rozšířené a přepracované vydání knihy s podtitulem 77 domů s příběhem.
OBJEDNAT
Vyšla: 15.3.2013
23x16,5cm | vázaná | 296 stran
ISBN: 978-80-87073-62-9
449.00 Kč
Obálka Slavné pražské vilySlavné pražské vily: Sto a jeden dům s příběhem
Petr Krajči (ed.), Radomíra Sedláková (ed), Dita Dvořáková, Martin Ebel, Petr Koudelka, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Marie Platovská, Filip Šenk, Vladimír Šlapeta, Petr Urlich, Přemysl Veverka, Pavel Vlček, Petr Vorlík, Pavel Zatloukal, Ladislav Zikmund-Len
Po pěti letech vyšlo na konci roku 2012 rozšířené a přepracované vydání Slavných pražských vil, tentokráte v názvu doplněné od podtitul „Sto a jeden dům s příběhem“.
OBJEDNAT
Vyšla: 17.12.2012
165x230 mm | vázaná | 352 stran
ISBN: 978-80-87073-51-3
549.00 Kč
Lednicko-valtický areál
Pavel Zatloukal (ed.), Přemysl Krejčiřík, Ondřej Zatloukal
Na konci roku 2012 vyšla již třetí kniha z edice UNESCO, tentokráte pojednávající o Lednicko-valtickém areálu.
OBJEDNAT
Vyšla: 17.12.2012
235x260 mm | vázaná | 192 stran
ISBN: 978-80-87073-45-2
399.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - ČJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
149.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - AJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí. Anglická verze.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
175.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - NJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí. Německá verze.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
ISBN: http://trmalovavila.eu/eshop/joz
175.00 Kč
Slavné stavby Prahy 7
Petr Krajči (ed.), Lukáš Beran, Pavel Halík, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Eva Semotanová, Filip Šenk, Pavel Vlček, Michal Zlámaný, foto: Jiří Podrazil
Další z publikací z edice Slavných staveb provází tentokrát čtenáře po 70 stavbách Prahy 7.
OBJEDNAT
Vyšla: 14.12.2011
165 x 230 mm | vázaná | 275 stran
ISBN: 978-80-87073-38-4
429.00 Kč
Rodinné domy Jana Kotěry
Petr Krajči (ed.), Lukáš Beran, Pavel Halík, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Eva Semotanová, Filip Šenk, Pavel Vlček, Michal Zlámaný

Jan Kotěra navrhl za svůj nepříliš dlouhý život téměř čtyřicet vil a rodinných domů, z nichž byla realizována více než polovina.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
210 x 210 mm | měkká vazba | 104 stran
ISBN: 978-80-87073-39-1
99.00 Kč
Slavné zahrady a parky Středočeského kraje
Jan Hendrych (ed.), Jiří Kupka, Ivan Vorel, Michaela Líčeníková, foto:Jiří Podrazil, Jan Hendrych

Slavné zahrady a parky Středočeského kraje nese titulní strana zcela jedinečné publikace, která na 250 stranách a za doprovodu 500 fotografií a leteckých snímků přibližuje bohatství a příběhy kulturní krajiny Středních Čech.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
235x260 mm | vázaná | 240 stran
ISBN: 978-80-87073-36-0
499.00 Kč
Slavné zahrady a parky Středočeského kraje - anglická verze
Jan Hendrych (ed.), Jiří Kupka, Ivan Vorel, Michaela Líčeníková, foto:Jiří Podrazil, Jan Hendrych

Slavné zahrady a parky Středočeského kraje nese titulní strana zcela jedinečné publikace, která na 250 stranách a za doprovodu 500 fotografií a leteckých snímků přibližuje bohatství a příběhy kulturní krajiny Středních Čech.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
235x260 mm | vázaná | 240 stran
ISBN: 978-80-87073-37-7
549.00 Kč

Doporučujeme

Trmalova vila v Praze 10Až do 1. dubna 2012 je v Trmalově vile k vidění výstava prací učitelů a žáků Střední školy umělecké a řemeslné. Prohlédněte si fotogalerii z vernisáže.

Soutěže

Moje slavná vila

Právě jsme soutěž Moje slavná vila ukončili a vylosovali výherce. Přesto Vám nabízíme možnost nesoutěžně se podělit o zajímavé fotografie z procházek a výletů!

Míjíte na svých každodenních cestách krásné nebo zajímavé domy? Všímáte si osobitých staveb ve svém okolí? Možná, že nevznikly pod rukama světoznámých architektů, možná nezměnily dějiny bydlení. Jsou-li ale součástí "genia loci" vaší ulice, čtvrti, nebo města, zaslouží si, aby se o nich vědělo.

-Připravujeme-

Slavné stavby Českých Budějovic
Daniel Kovář (ed.), Martin Augustin, Eva Erbanová, Roman Lavička, Jan Müller, Milan Šilhan
Kniha o českobudějovické architektuře je věnována těm, kteří vzácné památky vystavěli, ale i těm, kteří se o ně dnes starají...
Vyšla: 1.12.2012
   
TOPlist SEO Rozcestník