SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Slavné stavby Prostějova

Děkujeme
za podporu
a spolupráci

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo kultury

Olomoucký kraj

ROP Střední Morava

Prostějov

partneři

Micos

Česká pojišťovna

Modřanská potrubní

CAD projekt plus

Miroslav Chytil (ed.), Ondřej Belšík, Tomáš Cydlík, Michaela Kvapilová Nováková, Dagmar Roháčková, Vlastimil Rudolf, foto: Jan Pospíšil

Kniha věnovaná těm, kteří vzácné architektonické hodnoty vystavěli, ale i těm, kteří se o ně dnes starají...

OBJEDNAT
Vyšla: 8.6.2010
165 x 230 mm | vázaná | 232 stran
ISBN: 978-80-87073-21-6
399.00 Kč

Popis knihy

Prostějov je významné okresní město v Olomouckém kraji. Má ve své aglomeraci téměř 50 000 obyvatel a patří mezi třicítku největších měst v republice. Nachází se na západním okraji úrodné roviny Hané, v severní části Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské vrchoviny. Město se rozkládá ve výši 225 metrů nad mořem, v jeho blízkosti protékají potoky Hloučela a Romže. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou.

První historická zmínka o vsi Prostějovice je z roku 1141. Do poloviny 13. století se vyvinula ve významnou trhovou ves. Roku 1390 se Prostějov stává městem díky pánům z Kravař. V husitském období se nedostatečně opevněný Prostějov stává snadnou kořistí vojsk markraběte Albrechta a roku 1431 byl vypálen. V roce 1490 se stává na více jak 100 let majetkem Pernštejnů, což přináší rozkvět a prosperitu. Roku 1495 zahájilo město výstavbu hradeb s valem a baštami u bran. V letech 1521 až 1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici. Na konci 16. století se město stává majetkem Lichtenštejnů, což má za následek úpadek města. V Prostějově je vytištěna první kniha na Moravě, tiskárnou Kašpara Aorga roku 1527. Během třicetileté války došlo ke zpustošení města a v roce 1697 vypukl požár, kterému padly za oběť radnice, škola i kostel. Poté začíná město dostávat barokní ráz. Od roku 1858 se začíná v Prostějově rozvíjet textilní průmysl za přispění první české konfekční továrny bratří Mandlů což přilákalo nové obyvatele. 19. a 20. století změnilo tvář města ve stylu historismu a secese.

V Prostějově je v současné době významný textilní, strojírenský a potravinářský průmysl.

Město Prostějov s bohatou a slavnou historií leží v samotném srdci Hané, na cestě, jež odedávna spojovala evropský jih s evropským severem. Svůj název odvozuje od historicky doloženého velmože Prostěje.

Roku 1141 vstupuje do dějin jako nevelká osada Prostějovice. Roku 1495 zahájilo město stavbu hradeb s valem a baštami u bran. V jediné dochované baště je dnes galerie a vinárna.

V letech 1521 až 1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici, dnes je zde Prostějovské muzeum.

Během třicetileté války došlo ke zpustošení města a v roce 1697 vypukl požár. Stavební restaurování po požáru dalo městu barokní ráz. Hospodářský vzestup začíná ve druhé polovině 19. století.

Stavební rozmach na přelomu 19. a 20. století značně změnil tvář města ve stylu historismu a secese. Od roku 1914 dominuje náměstí T. G. Masaryka nová radnice s věží vysokou 66 m a orlojem. Prostějov je rodištěm mistra české gotiky Matěje Rejska, filozofa Edmunda Husserla, malíře Aloise Fišárka, vynálezce akademika Otto Wichterle, básníka Jiřího Wolkera a dalších osobností.

V dějinách české a moravské moderní architektury zaujímá Prostějov zvláštní postavení. Je prakticky jediným menším městem, jehož architektonické bohatství bylo v průběhu první poloviny 20. století systematicky zhodnocováno celou řadou kvalitních novostaveb, které byly z větší části projektovány domácími architekty a tak můžeme dokonce hovořit o samostatném architektonickém vývoji...

Patronát nad celým projektem Slavné stavby převzal ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška a Ministerstvo kultury ČR.

Zaslání či vyzvednutí knihy

Paušální balné a poštovné: 80,- Kč.
Osobně lze vyzvednout v Trmalově vile.

TOPlist SEO Rozcestník