SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Slavné stavby Českých Budějovic


Děkujeme
za podporu
a spolupráci


Jihočeský kraj

Ministerstvo kultury


Partneři

ČEVAK a.s.

Grandhotel Zvon

Komerční banka

Teplárna České Budějovice


Wienerberger


Pořadatelé


Jihočeské divadlo

Daniel Kovář (ed.), Martin Augustin, Eva Erbanová, Roman Lavička, Jan Müller, Milan Šilhan

Kniha o českobudějovické architektuře je věnována těm, kteří vzácné památky vystavěli, ale i těm, kteří se o ně dnes starají...

Vyšla: 1.12.2012
0.00 Kč

Projekt, který dosud finančně podpořil Jihočeský kraj, nemohl být z finančních důvodů zatím realizován v plné šíři, což předpokládá vydání publikace a realizaci výstavní expozice v celém rozsahu 75 vybraných staveb.

Slavné vily Českých Budějovic budou uvedeny v celé šíři 75 staveb na webových stránkách www:SlavneStavby.cz. Knižní vydání bude realizováno po získání finančních prostředků. Věříme, že může být kvalitním a vítaným příspěvkem k blížícímu se 750. výročí Českých Budějovic. Výstava je důstojným výřezem z tohoto bohatého architektonického celku.

Autorský tým celého projektu Slavné stavby Českých Budějovic – Daniel Kovář (editor), Martin Augustin, Eva Erbanová, Roman Lavička, Jan Müller, Milan Šilhan – stál před nelehkým úkolem vybrat sedm desítek významných staveb Českých Budějovic z nepřeberného architektonického bohatství města. Byly v zásadě dvě možnosti: buď upřednostnit historicky nejcennější a turisticky nejvyhledávanější stavby, které ovšem najdeme v každém lepším průvodci, nebo vybírat podle subjektivních hledisek a zařadit i památky řekněme druhé kategorie. Autoři se pokusili o určitý kompromis. Už samotné vybírání, přesněji řečeno vyškrtávání objektů, které se prostě do knihy a do výstavní expozice „nevejdou“, bylo prací náročnou a možno říci i chvílemi bolestnou. Autoři se snažili, aby zde byla zhruba rovnoměrně zastoupena jednotlivá období vývoje architektury, a zároveň se pokusili o určitou žánrovou pestrost. Byly vybrány stavby veřejné stejně jako soukromé, vrcholná díla i představitelé dobového architektonického průměru, ale i stavby průmyslové, dopravní, vodohospodářské a technické památky vůbec. Sešel se kolektiv šesti autorů, z nichž každý má svůj vymezený tematický „rajón“ a také trochu odlišný pohled na dějiny architektury a architekturu jako takovou. Na území Českých Budějovic se nachází značné množství historicky a památkově hodnotných budov, z nichž ovšem jen nepatrná část má statut kulturní památky, a je tedy (alespoň teoreticky) chráněna státem. Z objektů vybraných pro výstavní expozici a publikaci jsou za kulturní památku prohlášeny zhruba dvě třetiny. Vzájemnou diskusí a tříbením názorů dospěl autorský kolektiv k vyváženému představení toho nejzajímavějšího, co České Budějovice nabízejí po stránce stavební kultury.

TOPlist SEO Rozcestník