SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Olomouc – střed

Vila Eduarda Hamburgera, Olomouc

FOIBOS - (1.6.2007 17:26)
Nejhonosnější z olomouckých vil vyrostly na pozemcích po odstraněných hradbách mezi západním okrajem historického města a parkovým okruhem.

Vila Eduarda Šrota, Olomouc

FOIBOS - (18.7.2007 00:00)
Litovelský rodák Eduard Šrot (1876-1940) pracoval v Olomouci jako obhájce ve věcech trestních.

Vila Otto Zweiga, Olomouc

FOIBOS - (6.8.2007 00:00)
V roce 1916 si Hermann a Adéla Konstandtovi koupili staveniště sousedící s městským parkem a o tři roky později se obrátili na Paula Engelmanna (1891–1965) se žádostí o projekt vily.

Vila Elly Krickové, Olomouc

FOIBOS - (9.7.2007 00:00)
Zástavba severozápadního pásu olomouckého pevnostního území se do 1. světové války v rámci celého vnitřního města rozvíjela na základě regulačního plánu Camilla Sitteho z roku 1894.

Vila Pauly a Hanse Briessových, Olomouc

FOIBOS - (17.8.2007 00:00)
Židovské rodiny Groagových a Briessových pojila po čtyři generace podnikatelská aktivita v oblasti sladovnictví. Hans Briess (1904-1973) se po praxi v Praze a Hamburku vrací do Olomouce a zapojuje se do činnosti firmy Ignatz Briess jun., předního tuzemského podniku obchodujícího se zemědělskými produkty.

Vila Julia Pelikána, Olomouc

FOIBOS - (20.7.2007 00:00)
Sochař Julius Pelikán (1887-1969) se mohl s architektem Josefem Štěpánkem (1889-1964) setkat už za studií na kamenosochařské škole v Hořicích.

Vila Františka a Ludmily Kousalíkových, Olomouc

FOIBOS - (29.8.2007 00:00)
Manželskému páru litovelských advokátů Františkovi a Ludmile Kousalíkovým doporučil za projektanta jejich domu Stanislav Nakládal.

Vila Stanislava Nakládala, Olomouc

FOIBOS - (27.8.2007 00:00)
Lubomír Šlapeta (1908-1983) byl absolventem vratislavské Akademie výtvarných umění (1928-1930), žákem významných architektů Hanse Scharouna a Adolfa Radinga.

Vila Antonína a Ludmily Hofmanových, Olomouc

FOIBOS - (11.7.2007 00:00)
Prvorozeným dítětem olomouckého architekta a stavitele byla Ludmila (1882-1957).

Rodinný dům Willibalda Müllera, Olomouc

FOIBOS - (27.6.2007 00:00)
Willibald Müller (1845-1919), rodák z Vlčic na Jesenicku, působil v Olomouci jako žurnalista, posléze sám založil a řídil literární a vlastivědný měsíčník Moravia.

Vila Wilhelma Giebela, Olomouc

FOIBOS - (30.7.2007 00:00)
Mezi přední německé projektanty na Olomoucku patřil také architekt Karl Fischer (1901-1948).

Vila Rudolfa Seidlera, Olomouc

FOIBOS - (24.8.2007 00:00)
Architekt Jacques Groag se v Olomouci zprvu etabloval jako vyhledávaný návrhář interiérů.

Vila Camilly a Josefa Krausových a Franze Bruckmanna, Olomouc

FOIBOS - (10.8.2007 00:00)
Olomoucký rodák německého původu Hans Stratil (1900-1981) reprezentoval skupinu projektantů, kterou dnešní architektonická scéna v českých zemích postrádá.

Vila na sile Barbory a Radima Králíkových, Olomouc

FOIBOS - (26.9.2007 00:00)
Přeměna průmyslových objektů na bydlení se začíná i v České republice stávat vyhledávanou cestou jak oživit bytový fond.

Vila Eugenie a Otto Primavesi, Olomouc

FOIBOS - (2.7.2007 00:00)
Manželský pár Otto Primavesi (1868-1926) z přední moravské podnikatelské rodiny a někdejší vídeňská herečka Eugenie (Mäda st.) Butscheková (1874-1962) si k stavbě reprezentačního obydlí zvolili staveniště v asanačním prostředí staré Olomouce.

Vila Vladimíra Müllera, Olomouc

FOIBOS - (25.7.2007 00:00)
V prostředí meziválečné Olomouce působila vedle českých architektů také početná skupina německých a židovských projektantů.

Vila Roberta Schneidera, Olomouc

FOIBOS - (1.8.2007 00:00)
Berty (Vojtěch) Ženatý a jeho manželka Berta platili po letech života stráveného v USA za přední zastánce a propagátory typizovaného rodinného domu a amerického způsobu bydlení.
TOPlist SEO Rozcestník