SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Vily

Podle abecedy | Podle data vzniku

Rodinný dům Věry a Bohuše Míčkových, Nové Město na Moravě

FOIBOS - Vysočina (18.1.2010 00:00)
Rodinný dům Věry a Bohuše Míčkových
0 názorů
Volně stojící třípodlažní vila se nachází v oblasti položené severně od Vratislavova náměstí, historicky nazývané Niva, kde se po polovině dvacátých let soustředila převážná část rodinné výstavby.

Rodinný dům Viléma a Dity Antončíkových, Ostrava-Lhotka

FOIBOS - Moravskoslezský (10.5.2010 00:00)
Stavebníka oslovila svažitá louka u prašné cesty mezi Lhotkou a Bobrovníky, když na kole projížděl a pro sebe si testoval ostravské cyklostezky.

Rodinný dům Vítězslava Krejcara , Jevíčko

FOIBOS - Pardubický | Aktuálně (10.6.2011 00:00)
Krátce před únorovým převratem se jevíčský velkoobchodník s obilím Vítězslav Krejcar obrátil na brněnského architekta Jana Tymicha s žádostí o vypracování projektů obilného skladu a rodinného domu.

Rodinný dům Vladimíra Šindlera , Korouhev

FOIBOS - Pardubický (4.5.2011 00:00)
Brněnský architekt Bohuslav Fuchs (1895–1972) se do širšího povědomí zapsal jako autor jedné z prvních ryze funkcionalistických staveb u nás. Byla jí známá brněnská Zemanova kavárna, kde se mu podařilo pomocí mobilních skleněných stěn potřít hranici mezi interiéry a okolím budovy.

Rodinný dům Vladimíry a Sterise Minopulosových , Rýmařov

FOIBOS - Moravskoslezský (28.4.2010 00:00)
Montovaný rodinný dům se vžitým názvem OKAL jistě nelze z hlediska architektonického považovat za skvost a už vůbec ne za významnou vilu, nicméně v době své největší „slávy“ v 70. a 80. letech výrazně ovlivnil zástavbu na venkově a v příměstských lokalitách, proto jej nelze v přehledu opomenout.

Rodinný dům Willibalda Müllera, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (27.6.2007 00:00)
Willibald Müller (1845-1919), rodák z Vlčic na Jesenicku, působil v Olomouci jako žurnalista, posléze sám založil a řídil literární a vlastivědný měsíčník Moravia.

Rodinný dům Zdeny a Josefa Němcových, Brno-Pisárky

FOIBOS - Jihomoravský (10.9.2008 00:00)
Dům Josefa Němce (narozen 1928) je dalším příkladem vlastního domu architekta, dokladem jednoty stavebníkovy osobnosti a jeho obydlí.

Rodinný dvojdům, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:03)
Židovský architekt Otto Eisler (1893 - 1968) se zpočátku uplatňoval jako zahradní architekt, využívající svých zálib a znalostí z botaniky.

Rodnerova vila, Děčín-Podmokly

FOIBOS - Ústecký (31.10.2008 00:00)
Vila č.p. 634 v Podmoklech (původně samostatném městě na levém břehu Labe, za druhé světové války připojeném k Děčínu) patří do souboru vil na jižní straně vysokého masivu Pastýřské stěny, které jsou významnou součástí podmokelského panoramatu.

Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice

FOIBOS - Vysočina (25.11.2009 00:00)
Dům na dolním náměstí historického městečka není sice vilou, avšak připomíná rodiště světoznámého rakouského architekta a designéra Josefa Hoffmanna, jehož nezaměnitelný styl dalekosáhle ovlivnil právě architekturu a vybavení vil a rodinných domů také na Moravě a ve Slezsku.

TOPlist SEO Rozcestník