SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Vila Jiřího Matuly

FOIBOS - 29. 4. 00:00
Vila Jiřího Matuly

Architekt, malíř a pedagog Josef Skřivánek (1877–1958), nekráčel po vzniku samostatného státu v říjnu 1918 adorovanou cestou národního dekorativismu s měkce modelovanými plebejskými formami a optimismem sršící barevností, ale v duchu historisty Antonína Wiehla a jeho stoupenců z konce 19. století se upnul k představě oživení stavební kultury české renesance.

Další informace o této vile naleznete v publikaci:

Slavné vily Pardubického kraje
Pavel Panoch, Miroslav Kaňka, Zdeněk Lukeš, Jakub Potůček

Publikace o slavných i neznámých, zajímavých, zvláštních a krásných vilách představuje příběhy architektury Pardubického kraje...

OBJEDNAT Vyšla: 26.2.2009
165 x 230 mm | V2 |
ISBN: 978-80-87073-12-4
299.00 Kč

Informace o vile

Za Drahou čp. 885, Hlinsko
Stavebník: Jiří Matula
Architekt: Josef Skřivánek
1923 - 1924
Architekt, malíř a pedagog Josef Skřivánek (1877–1958), nekráčel po vzniku samostatného státu v říjnu 1918 adorovanou cestou národního dekorativismu s měkce modelovanými plebejskými formami a optimismem sršící barevností, ale v duchu historisty Antonína Wiehla a jeho stoupenců z konce 19. století se upnul k představě oživení stavební kultury české renesance. Charakteristickými rysy Skřivánkových staveb finančních úřadů a státních institucí se staly bosované sokly, sgrafitované fasády pokryté duchaplnými slogany a atiky. Souběžně svérázný pražský i vídeňský projektant uplatnil svůj retro styl na dvou privátních zakázkách, postavených v letech 1923–1924: výpravné vile právníka Eduarda Šrota v Olomouci a rodinném domě majitele žulových lomů Jiřího Matuly v Hlinsku ve východních Čechách. Oba domy spojuje řada shodných vnějších rysů: především obdélný hranolový korpus překrytý valbovou střechou s podstatně vyloženým okrajem, střecha zježená vikýři, kobercový sgrafitový plášť se stylizovanými psaníčky, proděravělý pravidelným rastrem oken v hladkých šambránách či otevřená patrová lodžie na jednom z kratších boků domu. Paralely lze najít i v dispozičním řešení, především v prvku netradičně do nároží posazeného válcového schodiště, jehož konvexně vyklenuté zdi společně s břitem domovní hrany vytvářejí malebný srdčitý půdorysný obrazec lipového listu. U architekta-asocianisty, nakládajícího se symboly s tak kreativní obratností, jak to uměl Skřivánek, je podobná panslovanská figura jen sotva nezáměrná. Matulova vila patří k dosud málo známým dílům geniálního tvůrce, jenž by mezi projektanty, jimž italský historik architektury Manfredo Tafuri přiřkl označení „regresivní utopisté“, obsadil více než jen čestné místo. /PP

Fotogalerie

Kde vilu najdeteNázory k vile

K vile nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosíme všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkujeme mnohokrát. Redakce SlavnéVily.cz.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)
TOPlist SEO Rozcestník