SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah


Děkujeme
za podporu
a spolupráciProjekt, který dosud finančně podpořil Jihočeský kraj, nemohl být z finančních důvodů zatím realizován v plné šíři, což předpokládá vydání publikace a realizaci výstavní expozice v celém rozsahu 75 vybraných staveb.

České Budějovice: Středověké opevnění města

Slavní stavby Českých Budějovic - 14. 11. 09:28
České Budějovice: Středověké opevnění města

Někdy na přelomu 13. a 14. století byl pevnostní okruh kolem města v zásadě dokončen ve své prvotní podobě a později docházelo k jeho zdokonalování.

Základní součást fortifikačního systému z doby před husitskými válkami představovala hlavní hradební zeď, vysoká okolo 7 metrů a tlustá u paty zhruba 1,6 metru. Její úseky se dochovaly například podél Mlýnské ulice a v Biskupské zahradě. Z vnější strany zdi vystupovaly čtverhranné či půlválcové věže a bašty. Jedna z půlválcových věží, tzv. Otakarka, stojí v Biskupské zahradě. S odstupem 5 až 10 metrů před hlavní hradební zdí byla vybudována nižší parkánová hradba. Do města se vstupovalo třemi věžovitými branami.

V rámci pozdně gotických proměn budějovické fortifikace došlo k výstavbě třetí hradební linie se čtverhrannými nebo pětibokými baštami (zachován úsek na nábřeží u Biskupské zahrady) a ke zvýšení některých hradebních věží. Z nich jsou dobře dochovány věže zvané Rabenštejn (Rabenštejnská) a Spilhaybl (nově Železná panna), přestavěné kolem poloviny 15. století. Podobu z této doby si v zásadě ponechala věž Rabenštejn: jedná se o hranolovitou třípatrovou stavbu s vysokou střechou, tzv. dlátkem, jejímž výrazným prvkem jsou tři zděné vikýře na kamenných krakorcích. Věž Spilhaybl má naproti tomu novější střešní konstrukci, vzniklou po zásahu bleskem a následném požáru (1612). /DK

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
Průměrné hodnocení tohoto článku je: 1.7
(hodnotilo 3 čtenářů)
TOPlist SEO Rozcestník