SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Le Corbusier

FOIBOS - 6. 10. 00:00
Le Corbusier

Před 125 lety se narodil Le Corbusier, jeden z největších architektů 20. století, který inspiroval několik generací architektů.

„Jsem samouk a jsem zvědavý. Nemám žádnou školu, nemusel jsem se tudíž pracně odnaučovat to, co bych se v ní učil. Nechci se míchat mezi akademiky, neboť člověk nesmí myslet akademicky. Jedinou mou školou je neustálé pozorování přírody a věcí kolem nás“.

Charles-Édouard Jeanneret se narodil 6. října 1887 v La Chaux-de-Fonds ve Švýcarsku. V roce 1902 zde nastupuje do učení rytectví na škole uměleckých řemesel École des Arts Décoratifs. K architektuře obrátil pozornost studenta jeho učitel. Začal s ní velice záhy. Již v 17 letech vytvořil v La Chaux-de-Fonds svoji první realizaci – dům pro rytce Louse Falleta. Dům pojímá natolik tradičně, že se k ní později nechce ani hlásit. Získává však díky němu přízeň místních obyvatel a současně další zakázky.

V letech 1907 - 1914 za vydělané peníze hodně cestuje. Poznává Itálii, Řecko, Istambul, Německo, Paříž. Roku 1911 se také podíval do Prahy. Na svých cestách studuje významné památky a hodně kreslí. Bez architektonického vzdělání, pouze na základě skic z poznávací cesty, je ve svých dvaceti letech přijat do ateliéru bratrů Perretových. Tento ateliér byl proslulý používáním tehdy progresivního železobetonu. O tři léta později pracuje také u dalšího výrazného moderního architekta – Petra Behrense, kde poznává i Miese van der Rohe.

V letech 1914 - 1915 vytvořil Jeanneret pro válkou postižené obyvatele Flander známý projekt Dom-Ino (z lat. domus a innovatio). Navrhuje zcela prostou skeletovou konstrukci, kterou by si obyvatelé sami podle libosti dokončili stavbou nenosných zdí a příček. Projekt se nakonec nepostavil. Konstrukční systém Dom-Ina, jak jej autor nazval, je obrazem nového stylu, pomalu se prosazujícího v Americe i Evropě, později nazvaného fukcionalismus. V roce 1916 staví jeden z prvních domů se železobeton ovou konstrukcí - vilu továrníka Schwoba.

Roku 1917 odjíždí do Paříže. Potkává zde malíře Amédée Ozenfanta. Spolu diskutují o umění a publikují manifest Aprés le cubisme (protikubistický program purismu). V letech 1919 - 1923 spolu vydávají kulturní měsíčník L’Esprit nouveau, ve kterém popularizuje „moderní myšlení“ a „nové umění“. Pseudonym Le Corbusier (jméno dědečka z matčiny strany) přijal roce 1920. V roce 1922 se spojuje se svým bratrancem, známým konstruktérem železobetonových konstrukcí Pierem Jeanneretem. Pracují spolu až do roku 1940.

Základní myšlenky Corbusierových teorií jsou shrnuty v knize Vers une architecture (česky vyšla jako Za novou architekturu. Praha: Petr Rezek, 2005.), kterou vydal spolu s Ozenfantem roku 1923. Kniha je považována za nejdůležitější dílo architektonické teorie dvacátého století.

Nejepochálnějším a nejslavnějším dílem architekta je vila Savoye v Poissy u Paříže z let 1929 – 1931. Projevují se zde náznaky pozdějšího sochařského pojetí architektury.

Roku 1929 začíná Le Corbusier působit v Moskvě pro kterou v mezinárodní architektonické soutěži vypracoval návrh na Palác sovětů. Postupně vstřebává myšlenky konstruktivismu, jež se promítají i do jeho projektů (např. budova Centrosajuzu v Moskvě – 1929 - 1933). Je fascinován sovětskou velkorysostí. V Moskvě tvoří až do nástupu historismu.

Roku 1922 představuje projekt Soudobého města pro tři milióny obyvatel. Město se rozprostírá na pravoúhlé síti a demonstruje všechny Corbusierovy urbanistické zásady. Význam Une ville contemporaine, jak zní jeho originální název, spočívá v důsledném oddělení různých druhů dopravy, v soustředění zástavby do výškových budov a ve volném, vzdušném rozvrhu městského celku. Podobnou představu aplikuje na plán důkladné přestavby Paříže roku 1925. V budoucnu vytvoří spoustu dalších urbanistických plánů: 1933 rozšíření Antverp, 1935 „Zářící město“, 1929 plán pro Rio de Janeiro a 1930 – 1942 plán pro Alžír. Realizován nebyl ani jeden. Corbusier vypracoval v letech 1935 - 1937 také čtyři návrhy pro firmu Baťa: urbanistický rozvoj Zlína, projekty typových prodejen obuvi, návrh podnikového města Hellocourt ve Francii a pavilón firmy pro Světovou výstavu v Paříži. Také z těchto nebyl žádný uskutečněn.

Už v některých předválečných realizacích se objevily některé prvky brutalismu, v poválečném období tyto prvky ještě zesílily. Corbusierovy stavby získávají na plastičnosti, působí více celistvě a sochařsky. Beton začíná představovat ve svém přirozeném stavu - ponechává jej neupravený a hrubý. V letech 1950 - 1955 realizuje výjimečnou skulpturální stavbu – poutní kapli Notre-Dame-du-Haut (Ronchamp) u města Belfort ve Francii. Mariánskou kapli v Ronchamp modeluje zcela volně. Svým ztvárněním se stavba zcela vymyká architektově tvorbě. Další sakrální stavbou je zakázka na stavbu kláštera La Tourette v Eveux u Lyonu, vybudovaného v letech 12957 – 1960. Striktní řeholní předpisy určují zcela novou formu. Uplatňuje zde sociální cítění a skromnost. Příležitost realizovat své urbanistické koncepce dostává Le Corbusier v Indiii, kde se podílí na plánování nového správního centra – Čhándígarhu. Le Corbusier je architektem zcela mimořádným a měl silný vliv na architekturu a architekty takřka po celém vyspělém světě. Z českých osobností udržoval styky především s Karlem Teige, Bohuslavem Fuchsem, Jaromírem Krejcarem, Janem Vaňkem, Bedřichem Rozehnalem i Františkem L. Gahurou. Velmi mu imponovala osobnost Jana Antonína Bati, ke kterému měl opravdu aktivní vztah a rád by v něm viděl svého budoucího stavebníka (investora). V jeho ateliéru se také učili čeští architekti: Jan Sokol, Vladimír Beneš, Jaroslav Vaculík a další.

Názory ke článku

Ke článku nebyly zatím napsány žádné názory. Můžete být první!

Prosím všechny čtenáře, aby v příspěvcích nepoužívali sprostá slova či napadající a jakékoliv osočovací výrazy. Děkuji mnohokrát. Vaše SlavneVily.

Nový příspěvek do diskuse(nechte pole nevyplněné) tři plus tři? (číslo)

Hodnocení článku

Nejlepší známka je 1, nejhorší známka je 5.
Průměrné hodnocení tohoto článku je: 1
(hodnotilo 1 čtenářů)
TOPlist SEO Rozcestník