SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Články:

Trmalova vila je v rekonstrukci

FOIBOS - Trmalova vila | Aktuálně (30.6.2014 13:50)
Trmalova vila je v rekonstrukci
0 názorů
Trmalova vila prochází rekonstrukcí a provoz agentury FOIBOS BOOKS je v omezeném provozu a má náhradní kancelář nedaleko Trmalovi vily. Pokud budete chtít zakoupit knihu z naší edice předem si objednejte publikaci na telefoním čísle 775 234 343 a my se s Vámi domluvíme ohledně předání. Od července do srpna 2014 je vila UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.

Vernisáž výstavy „Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj" v Kaňovicích

FOIBOS BOOKS - Zprávy (27.6.2014 13:36)
FOIBOS BOOKS
Národní památkový ústav-územní odborné pracoviště v Kroměříži
a obec Kaňovice
si Vás dovolují pozvat na slavnostní vernisáž výstavy „Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj", která se koná 27. června 2014 v 17 hodin v sále kulturního domu v Kaňovicích

Záštitu nad výstavou převzal: Jiří Mikel – starosta obce Kaňovice
Výstava bude otevřena od 30.6. do 31.7.2014 na osobní nebo telefonické objednání.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na vernisáži na e-mail : kanovice@kanovice.cz nebo na telefon 577996075, 733335148.

Architekt Josef Fanta

FOIBOS - Z oboru (20.6.2014 00:00)
Před sedmdesáti lety, 20. června 1954, zemřel v Praze architekt Josef Fanta. Vzpomeňme tohoto výjimečného architekta v Architoulce spisovatele Přemysla Veverky.

Malé jubileum nakladatelství FOIBOS BOOKS.

- Z redakce (13.6.2014 19:33)
V úterý 10. června byla v NZM pokřtěna publikace Slavné stavby Theodora Petříka. Stalo se tak téměř přesně na den 10. výročí křtu první publikace nakladatelství Foibos, kterou byly Slavné pražské vily.

SLEVA KNIH V TRMALOVĚ VILE

- Zprávy (4.6.2014 10:24)
Od 19. května máte možnost nakoupit knihy z našeho nakladatelství se slevou! Pouze v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice. PLATÍ DO KONCE ČERVNA 2014.

Vila Rosálie a Jaromíra Láskových, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:16)
Vila Rosálie a Jaromíra Láskových
0 názorů
Vila je situována v zadní části parcely a prostor mezi ulicí a hlavním průčelím, obráceným na jih, zaujímá zahrada.

Víkendový dům, Brno 13-Bystrc

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:16)
Při úpatí Mniší hory byl architektem Josefem Poláškem realizován dům, jehož celková koncepce připomíná svými rysy a využitím „přímořské bungalovy“ z pobřeží francouzské Riviéry.

Vila Aloise a Viléma Kubových, Brno 17-Řečkovice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:13)
Vila stavitele Aloise Kuby (1901 - 1979) a jeho bratra architekta Viléma Kuby (1905 - 1961) náleží k největším a nejluxusnějším obydlím meziválečné éry v Brně.

Patočkova vila, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:13)
Volně stojící jednopatrová stavba je součástí vilové kolonie Pod vodojemem, jejíž zastavovací plán vypracoval Jindřich Kumpošt.

Psotova vila, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:12)
Jednopatrový dům je součástí nejvýše situované řady vilových staveb v kolonii Pod vodojemem na Žlutém kopci.

Malá činžovní vila, Brno 2-Žabovřesky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:12)
Dům představuje jedinou činžovní vilu, kterou v Brně Josef Kranz realizoval.

Rodinný dům, Brno 4-Černá Pole

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:12)
Dům slečny L. Markesové (během stavby se provdala za Bohumila Vařechu) byl realizován podle projektu Josefa Kranze na parcele sousedící s domem K. Ošťádalové (později Kranzové).

Rodinný dům Herminy Weiglové, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:11)
Dům Herminy Weiglové od Ernsta Wiesnera je situován v příznivé poloze, s hlavní obytnou částí obrácenou jihozápadním směrem do pisáreckého údolí.

Kranzův rodinný dům, Brno 4-Černá Pole

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:11)
Dům byl původně projektován pro Karlu Ošťádalovou, budoucí manželku architekta Josefa Kranze (sňatek 1940).

Vila Ernsta Löw-Beera, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:09)
Vila, situovaná v zahradě na nároží ulic Kalvodovy a Marie Pujmanové, je orientována hlavním průčelím k jihu.

Žáčkův rodinný dům, Brno 1-Staré Brno

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:08)
Vedle Dušana Jurkoviče, Jindřicha Kumpošta, Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška představoval Eduard Žáček dalšího architekta v Brně, jenž začlenil do vlastního domu architektonickou kancelář a spojil tak obytnou funkci s provozní.

Poláškova vila, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:08)
Architekt Josef Polášek (1899 - 1946) si v době, kdy jeho kariéra byla na vzestupu, postavil rodinný dům, kombinující vlastní bydlení s bytovou jednotkou určenou k pronájmu.

Slavíkova vila, Brno 2-Žabovřesky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:07)
V roce 1930 oslovil Antonín Slavík (1893 - 1942), ředitel brněnského rozhlasu (Radiojournalu), architekta Josefa Kranze (1901 - 1968), aby mu navrhl rodinný dům.

„Dům pro dva mládence“, Brno 1-Staré Brno

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:06)
Stavba stojí uprostřed svažité ovocné zahrady, jejíž přirozený stav architekt v maximální míře ponechal.

Krohův rodinný dům, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:05)
Umělcův vlastní dům ukončuje řadovou zástavbu ulice a obrací se jižním průčelím k příkrému svahu, upravenému jako terasová zahrada s bazénem.

Haasova vila, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:05)
Vypracováním plánů rodinné vily pověřil Ernsta Wiesnera na konci dvacátých let generální ředitel brněnské pobočky Anglo-československé banky Gustav Haas (1884 - ?).

Vila Stiassni, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:04)
První návrhy Ernsta Wiesnera k vile textilního průmyslníka Alfreda Stiassného (1883 - ?) vznikly v roce 1927.

Tomešova vila, Brno 1-Staré Brno

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:04)
Volně stojící jednopatrová vila zaujímá půdorys ve tvaru písmene L.

Fuchsův rodinný dům, Brno 2-Žabovřesky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:04)
Dvoupatrový dům s železobetonovým skeletem zaujímá čtvercový půdorys a jeho hmota tvoří mírně převýšený kubus.

Rodinný dvojdům, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:03)
Židovský architekt Otto Eisler (1893 - 1968) se zpočátku uplatňoval jako zahradní architekt, využívající svých zálib a znalostí z botaniky.

Vila Valerie Fischerové, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:03)
V létě 1925 se dr. Reissig obrátil na architekta Leopolda Bauera s žádostí, aby navrhl vilu pro dlouholetou vedoucí jeho kanceláře Valerii Fischerovou, jíž se při odchodu do penze chtěl velkoryse odměnit za věrné služby.

Kudelův rodinný dům, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:02)
Třípodlažní dům, příklad „domu v kubusu“, je postaven na půdorysu 10,7x9,5 m s využitím svažitého pozemku.

Steinův rodinný dům, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:02)
Rodinný dům obchodního ředitele Telefonní a elektrické společnosti v Brně Willyho Lea Steina (1884 - 1937?) a jeho ženy Margarete (1890 - 1942) navrhl Ernst Wiesner v době, kdy vrcholily jeho kontakty s Loosem, jehož vily s polovalenými a kýlovými střechami se staly pravděpodobně bezprostřední inspirací pro kýlovou lamelovou střechu tohoto jinak nenápadného objektu.

Münzova vila, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:32)
Při projektování České banky Union na Beethovenově ulici navázal architekt bližší kontakt s jejím ředitelem Eduardem Münzem (1882 - 1940), perským honorárním konzulem.

Rodinný dům, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:31)
Dům je součástí kolonie zahradních vil mezi ulicemi Barvičovou, Lerchovou a Mahenovou, budovaných stavebním družstvem Rodina na zrcadlových půdorysech s malými obměnami jednoho typu.

Kumpoštova vila, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:30)
Vlastní vila architekta Jindřicha Kumpošta (1891 - 1968) je situována na parcele, povlovně se svažující k jihu, kam se obrací zahradním průčelím.

Gutmannova vila, Brno 1-Veveří

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:30)
První náročnější samostatnou prací Ernsta Wiesnera (1890 - 1971), jíž si zajistil pevné místo v brněnské meziválečné architektuře, byla novostavba třípodlažní činžovní vily s podkrovím na zkoseném nároží ulic Údolní a Bratří Čapků pro velkoobchodníka a průmyslníka Wilhelma Gutmanna (1896 - ?).

Rohrerova (d´Elvertova) vila, Brno 12-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:30)
Za stavebníka domu bývá považován Christian d´Elvert (1803 - 1896), historik a komunální politik, jenž po tři období zastával úřad brněnského starosty.

Jaruškův dům, Brno 3-Královo Pole

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:29)
V roce 1901 přišel z Prahy do Brna Karel Jarušek (1877 - 1944) a nastoupil do brněnských Lidových novin jako vedoucí administrace.

Hechtova vila, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:29)
Vilu pro významného textilního podnikatele Huga Hechta (nar. 1872) navrhl architekt Leopold Bauer jako jednoposchoďovou budovu s mansardovým patrem, vztyčenou na obdélném půdorysu.

Jurkovičova vila, Brno 2-Žabovřesky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:28)
Na způsob anglického venkovského domu (cottage) učinil slovenský architekt Dušan Jurkovič (1868 - 1947) osou vlastního domu průběžnou obytnou halu s otevřeným krovem a se schodištěm na ochoz, z něhož byly přístupné místnosti v patře.

Löw-Beerova vila, Brno 4-Černá Pole

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:28)
Nemovitost na Drobného 22 patřila od roku 1854 Antonínu Rüdigerovi Deyksovi, majiteli cihelny, jehož dědicové ji v roce 1888 prodali c. k. eráru.

Reissigova vila, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:26)
V necelých třiceti letech patřil architekt Leopold Bauer (1872 - 1938) k nejdynamičtějším osobnostem vídeňské umělecké scény.

Vila Anny a Josefa Ludwigových, Brno 12-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:26)
Pisárecké svahy po pravém břehu Svratky zaplňovaly od 19. století nejen romantické, nejednou přímo bizarní vily, ale v roce 1895 tu vznikl také dům, který „karneval stylů“ pozdního historismu významně přesahoval.

Chleborádova vila, Brno 1-Veveří

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:26)
Jednopatrová vila se suterénem zaujímá půdorys mírně protáhlého obdélníku a obrací se delší severní stranou do Smetanovy ulice.

Vila s ateliérem Johanna Tomoly, Brno 1-Staré Brno

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:25)
Dům s ateliérem architektova přítele sochaře a kameníka Johanna Eduarda Tomoly vznikl přestavbou nesourodých starších objektů na parcele mezi rušnou ulicí a rozlehlou zahradou.

Vila Herminy Ripkové, Brno 12-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 15:25)
Stavba představuje nejromantičtější a zároveň dominantní objekt vilového letoviska, jež vyrůstalo od začátku poslední třetiny 19. století v údolí Svratky.

Vila Antonína Kunze, Hranice

FOIBOS - Olomoucký (1.6.2007 17:26)
K vrcholům architektury 19. věku v Hranicích náleží - vedle známého komplexu elitních vojenských škol - obchodní dům s rezidencí zakladatele První moravské továrny na vodovody a pumpy Antonína Kunze od pražské dvojice Jan Kříženecký – Josef František Pokorný.

Vila Eduarda Hamburgera, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (1.6.2007 17:26)
Nejhonosnější z olomouckých vil vyrostly na pozemcích po odstraněných hradbách mezi západním okrajem historického města a parkovým okruhem.

Vila Roberta Ruprechta, Libina

FOIBOS - Olomoucký (1.6.2007 17:26)
Německá obec Libina (Deutsch Liebau) zaujímala v 19. století významné místo na mapě severomoravského textilního průmyslu.

Vila Aloise Scholze, Šumperk

FOIBOS - Olomoucký (1.6.2007 17:25)
Alois Scholz (1821-1883), proslulý hornický a hutní specialista, ředitel železáren olomouckého arcibiskupství, generální ředitel štěpánovských a sobotínských železáren rodiny Kleinů, vrchní vedoucí Rothschildových vítkovických hutí, dozorčí a poradce v řadě železáren na Moravě, v Čechách a v Uhrách a v neposlední řadě spoluvlastník a zřizovatel grafitových dolů, přádelen atd., se rozhodl zbudovat pro svou rodinu příležitostnou reprezentativní rezidenci v Šumperku někdy na počátku sedmdesátých let.

Vila Roberta Siegla, Šumperk

FOIBOS - Olomoucký (1.6.2007 17:22)
Podhorské město Šumperk se v průběhu 19. století proměnilo v jedno z nejvýznamnějších center textilního průmyslu v Rakousku.

Rodinný dům v Praze-Modřanech, Praha 4-Modřany

FOIBOS - Praha (1.6.2007 13:54)
Architekt Línek (nar. 1943) plnil úkol postavit přízemní objekt a navázat určitým způsobem na předchozí stavbu.

Rodinný dům se studiem v Podbabě, Praha 6

FOIBOS - Praha (1.6.2007 13:53)
Dům vznikl na místě zdevastované staré stavby z 19. století, ze které zbyla jen jihozápadní část vnější zdi.

Vila s ateliérem v Kobylisích, Praha 8-Kobylisy

FOIBOS - Praha (1.6.2007 13:53)
Novostavba vily s ateliérem je nepravidelným hranolem, tvořeným dvěma nadzemními podlažími s vykonzolovanou terasou a bazénkem – je podpírán ustupujícím podlažím zapuštěným v terénu.

Vila v Podolí, Praha 4-Podolí

FOIBOS - Praha (1.6.2007 13:52)
Tato původně tradiční prvorepubliková vila z roku 1928 byla přestavěna a dostavěna pro potřeby nových majitelů.

Rodinný dům v Praze-Petrovicích, Praha-Petrovice

FOIBOS - Praha (1.6.2007 13:51)
Určujícími faktory pro rozhodování architektů zde byl pozemek a okolí stavby.

Vila 12, Praha 8-Troja

FOIBOS - Praha (1.6.2007 13:51)
Stavba se nachází v místě původních třešňových sadů v Troji.

Vila v Nebušicích, Praha 6-Nebušice

FOIBOS - Praha (1.6.2007 13:51)
Projekty Stanislava Fialy vznikají v architektonickém studiu D3A, jehož je společníkem spolu s architekty Tomášem Prouzou a Jaroslavem Zimou.

Mölzerova vila, Praha 6-Dejvice

FOIBOS - Praha (1.6.2007 13:49)
Oficiálními stavebníky a majiteli vily byli manželé JUDr. Jaroslav a Věra Oberthorovi.

Architoulky Přemysla Veverky:

Architoulky Přemysla Veverky: Sedmé

Bývá v povaze toulek, že vedou různými pěšinami, někdy vyloženými kamením či pískem, potemnělými a tonoucími ve stínu, a jindy je tvoří travnatý koberec s praménky kvítků, bohatě ozářený: Bývá i v povaze poutníka, zda ho takové cesty jen kamsi vedou, aniž rozeznějí jeho nitro, nebo v něm vyvolají radost a štěstí.

Výstavy:

Výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska se vrátily z Bruselu do Senátu ČR

FOIBOS - Výstavy (8.10.2013 13:07)
Výstava bude k vidění od 10.10.2013 ve výstavní síni v Senátu a potrvá do 1. prosince 2013 a to denně od 10 hodin do17 hodin.
Vernisáž výstavy: čtvrtek 10. října v 14 hodin, v Trčkovské galerii, což je sklepní prostor také na 1. nádvoří paláce.
Záštitu nad výstavou Slavné vily Čech, Moravy a Slezska převzala 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.

Výsledky soutěže Současný český dům - výstava prodloužena

FOIBOS - Výstavy | Výstavy | Aktuálně (8.5.2013 18:20)
V pondělí 29.4. 2013 byly v Trmalově vile vyhlášeny výsledky soutěže Současný český dům: očima mladých architektů. Soutěže se zúčastnili studenti architektonických škol z celé České republiky. Výstavu všech prací můžete vidět v Trmalově vile do 07. července 2013.

Výstava Současný dům: Očima mladých architektů

FOIBOS - Výstavy (2.7.2012 16:49)
Trmalova vila: Centrum architektury individuálního bydlení, Praha
2. - 15. 7. 2012

Slávne vily Slovenska

Múzeum Janka Kráľa - Výstavy (25.6.2012 10:49)
Synagóga, Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš, Slovensko
24. 6. - 31. 8. 2012

Na prahu Velké Prahy a dál…

FOIBOS - Výstavy (12.6.2012 12:18)
románsko-gotické prostory Staroměstské radnice, Praha
13. 6. 2012 - 8. 7. 2012

E-mailový zpravodaj

Každých čtrnáct dnů souhrn všech článků a novinek v jednom e-mailu. Chcete posílat e-mailový zpravodaj?

Novinky z naší edice (eShop)

Telč: Historické centrum
Jiří Kroupa (ed.), Ondřej Jakubec
Jako další z edice UNESCO vydává nakladatelství FOIBOS BOOKS knihu o historickém jádru města Telče.
OBJEDNAT
Vyšla: 9.12.2013
260x230 mm | vázaná | 112 stran
ISBN: 978-80-87073-70-4
379.00 Kč
Slavné vily Prahy 6: Osada Baba 1932 - 1936
FOIBOS BOOKS ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 vydal novou publikaci, věnovanou tentokráte významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež se řadí k výraznému a úspěšnému počinu moderní –funkcionalistické architektury v tehdejším Československu.
OBJEDNAT
Vyšla: 31.10.2013
165x230 mm | vázaná | 188 stran
ISBN: 978-80-87073-68-1
429.00 Kč
Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska
Petr Urlich (ed.), Jan Baláček, Veronika Bartošová, Irena Blažková, Miloš Buroň, Karel Foud, Aleš Homola, Jana Horváthová, Martin Jahoda, Vendula Jurášová, Tomáš Kavka, Šárka Koukalová, Jan Kramář, Pavel Kroupa, Jakub Outrata, Marta Pavlíková, Jakub Potůče
Nakladatelství FOIBOS vydává další pozoruhodnou knihu, věnovanou české architektuře. Tentokrát se věnuje fenoménu pošt, které nepochybně patří k architektonickým klenotům naší země. Vydejte se po stopách 85 pošt z celé České republiky...
OBJEDNAT
Vyšla: 30.8.2013
165x230 mm | vázaná | 288 stran
ISBN: 978-80-87073-52-0
549.00 Kč
Slavné vily Slovinska
Damjan Prelovšek (ed.), Maja Avguštin, Eva Bajec, Živa Deu, Andrej Hrausky, Urška Kerbavec, Mojca M. Kovač, Nika Leben, Breda Mihelič, Nataša Podkrižnik, Eva Sapač, Igor Sapač
Úspěšná edice Slavné vily překročila hranice Čech, Moravy a Slezska. Po Slavných vilách Slovenska zamířila do Slovinska. Do země slavných architektů - Jože Plečnika, Makse Fabianiho nebo dnes světoznámého Borise Porreccy a dalších.
OBJEDNAT
Vyšla: 15.3.2013
165x230 mm | vázaná | 272 stran
ISBN: 978-80-87073-53-7
449.00 Kč
Slavné brněnské vily: 77 domů s příběhem
Jan Sedlák (ed.), Iveta Černá, Dagmar Černoušková, Petra Hlaváčková, Jindřich Chatrný, Jana Kořínková, Lenka Kudělková, Jaromír Sedlák, Šárka Svobodová, Vladimír Šlapeta, Jindřich Vybíral, Pavel Zatloukal, Markéta Žáčková
Publikace Slavné brněnské vily vyšla poprvé v roce 2006 a představila 50 významných vilových realizací na území Brna. Druhé upravené vydání vyšlo v roce 2008. Po pěti letech vychází nové rozšířené a přepracované vydání knihy s podtitulem 77 domů s příběhem.
OBJEDNAT
Vyšla: 15.3.2013
23x16,5cm | vázaná | 296 stran
ISBN: 978-80-87073-62-9
449.00 Kč
Obálka Slavné pražské vilySlavné pražské vily: Sto a jeden dům s příběhem
Petr Krajči (ed.), Radomíra Sedláková (ed), Dita Dvořáková, Martin Ebel, Petr Koudelka, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Marie Platovská, Filip Šenk, Vladimír Šlapeta, Petr Urlich, Přemysl Veverka, Pavel Vlček, Petr Vorlík, Pavel Zatloukal, Ladislav Zikmund-Len
Po pěti letech vyšlo na konci roku 2012 rozšířené a přepracované vydání Slavných pražských vil, tentokráte v názvu doplněné od podtitul „Sto a jeden dům s příběhem“.
OBJEDNAT
Vyšla: 17.12.2012
165x230 mm | vázaná | 352 stran
ISBN: 978-80-87073-51-3
549.00 Kč
Lednicko-valtický areál
Pavel Zatloukal (ed.), Přemysl Krejčiřík, Ondřej Zatloukal
Na konci roku 2012 vyšla již třetí kniha z edice UNESCO, tentokráte pojednávající o Lednicko-valtickém areálu.
OBJEDNAT
Vyšla: 17.12.2012
235x260 mm | vázaná | 192 stran
ISBN: 978-80-87073-45-2
399.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - ČJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
149.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - AJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí. Anglická verze.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
175.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - NJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí. Německá verze.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
ISBN: http://trmalovavila.eu/eshop/joz
175.00 Kč
Slavné stavby Prahy 7
Petr Krajči (ed.), Lukáš Beran, Pavel Halík, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Eva Semotanová, Filip Šenk, Pavel Vlček, Michal Zlámaný, foto: Jiří Podrazil
Další z publikací z edice Slavných staveb provází tentokrát čtenáře po 70 stavbách Prahy 7.
OBJEDNAT
Vyšla: 14.12.2011
165 x 230 mm | vázaná | 275 stran
ISBN: 978-80-87073-38-4
429.00 Kč
Rodinné domy Jana Kotěry
Petr Krajči (ed.), Lukáš Beran, Pavel Halík, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Eva Semotanová, Filip Šenk, Pavel Vlček, Michal Zlámaný

Jan Kotěra navrhl za svůj nepříliš dlouhý život téměř čtyřicet vil a rodinných domů, z nichž byla realizována více než polovina.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
210 x 210 mm | měkká vazba | 104 stran
ISBN: 978-80-87073-39-1
99.00 Kč
Slavné zahrady a parky Středočeského kraje
Jan Hendrych (ed.), Jiří Kupka, Ivan Vorel, Michaela Líčeníková, foto:Jiří Podrazil, Jan Hendrych

Slavné zahrady a parky Středočeského kraje nese titulní strana zcela jedinečné publikace, která na 250 stranách a za doprovodu 500 fotografií a leteckých snímků přibližuje bohatství a příběhy kulturní krajiny Středních Čech.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
235x260 mm | vázaná | 240 stran
ISBN: 978-80-87073-36-0
499.00 Kč
Slavné zahrady a parky Středočeského kraje - anglická verze
Jan Hendrych (ed.), Jiří Kupka, Ivan Vorel, Michaela Líčeníková, foto:Jiří Podrazil, Jan Hendrych

Slavné zahrady a parky Středočeského kraje nese titulní strana zcela jedinečné publikace, která na 250 stranách a za doprovodu 500 fotografií a leteckých snímků přibližuje bohatství a příběhy kulturní krajiny Středních Čech.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
235x260 mm | vázaná | 240 stran
ISBN: 978-80-87073-37-7
549.00 Kč

Doporučujeme

Trmalova vila v Praze 10Až do 1. dubna 2012 je v Trmalově vile k vidění výstava prací učitelů a žáků Střední školy umělecké a řemeslné. Prohlédněte si fotogalerii z vernisáže.

Soutěže

Moje slavná vila

Právě jsme soutěž Moje slavná vila ukončili a vylosovali výherce. Přesto Vám nabízíme možnost nesoutěžně se podělit o zajímavé fotografie z procházek a výletů!

Míjíte na svých každodenních cestách krásné nebo zajímavé domy? Všímáte si osobitých staveb ve svém okolí? Možná, že nevznikly pod rukama světoznámých architektů, možná nezměnily dějiny bydlení. Jsou-li ale součástí "genia loci" vaší ulice, čtvrti, nebo města, zaslouží si, aby se o nich vědělo.

-Připravujeme-

Slavné stavby Českých Budějovic
Daniel Kovář (ed.), Martin Augustin, Eva Erbanová, Roman Lavička, Jan Müller, Milan Šilhan
Kniha o českobudějovické architektuře je věnována těm, kteří vzácné památky vystavěli, ale i těm, kteří se o ně dnes starají...
Vyšla: 1.12.2012
   
TOPlist SEO Rozcestník