SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Články:

Trmalova vila je v rekonstrukci

FOIBOS - Trmalova vila | Aktuálně (30.6.2014 13:50)
Trmalova vila je v rekonstrukci
0 názorů
Trmalova vila prochází rekonstrukcí a provoz agentury FOIBOS BOOKS je v omezeném provozu a má náhradní kancelář nedaleko Trmalovi vily. Pokud budete chtít zakoupit knihu z naší edice předem si objednejte publikaci na telefoním čísle 775 234 343 a my se s Vámi domluvíme ohledně předání. Od července do srpna 2014 je vila UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.

Vernisáž výstavy „Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj" v Kaňovicích

FOIBOS BOOKS - Zprávy (27.6.2014 13:36)
FOIBOS BOOKS
Národní památkový ústav-územní odborné pracoviště v Kroměříži
a obec Kaňovice
si Vás dovolují pozvat na slavnostní vernisáž výstavy „Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj", která se koná 27. června 2014 v 17 hodin v sále kulturního domu v Kaňovicích

Záštitu nad výstavou převzal: Jiří Mikel – starosta obce Kaňovice
Výstava bude otevřena od 30.6. do 31.7.2014 na osobní nebo telefonické objednání.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na vernisáži na e-mail : kanovice@kanovice.cz nebo na telefon 577996075, 733335148.

Architekt Josef Fanta

FOIBOS - Z oboru (20.6.2014 00:00)
Před sedmdesáti lety, 20. června 1954, zemřel v Praze architekt Josef Fanta. Vzpomeňme tohoto výjimečného architekta v Architoulce spisovatele Přemysla Veverky.

Malé jubileum nakladatelství FOIBOS BOOKS.

- Z redakce (13.6.2014 19:33)
V úterý 10. června byla v NZM pokřtěna publikace Slavné stavby Theodora Petříka. Stalo se tak téměř přesně na den 10. výročí křtu první publikace nakladatelství Foibos, kterou byly Slavné pražské vily.

SLEVA KNIH V TRMALOVĚ VILE

- Zprávy (4.6.2014 10:24)
Od 19. května máte možnost nakoupit knihy z našeho nakladatelství se slevou! Pouze v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice. PLATÍ DO KONCE ČERVNA 2014.

Vila na sile Barbory a Radima Králíkových, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (26.9.2007 00:00)
Vila na sile Barbory a Radima Králíkových
2 názory
Přeměna průmyslových objektů na bydlení se začíná i v České republice stávat vyhledávanou cestou jak oživit bytový fond.

Vila Pavla a Gabriely Širokých, Šternberk

FOIBOS - Olomoucký (21.9.2007 00:00)
Podnikatel v automobilovém průmyslu Pavel Široký našel místo pro novostavbu svého rodinného obydlí v rostlé zástavbě okrajové části Šternberka.

Nový český dům Tomáše Hořínka, Velký Týnec

FOIBOS - Olomoucký (19.9.2007 00:00)
Pavel Nasadil (*1975), absolvent Přikrylovy školy architektury na pražské akademii na sebe poprvé upozornil realizací tzv. Nového českého domu ve Velkém Týnci na Olomoucku.

Vila Jindřišky a Miroslava Vysloužilových, Prostějov

FOIBOS - Olomoucký (17.9.2007 00:00)
Na počátku 70. let se manželé Svobodovi rozhodli postavit si rodinný dům.

Rodinný dům typu V Františka Štěpáníka, Šumperk

FOIBOS - Olomoucký (14.9.2007 00:00)
Stav individuální bytové výstavby v době změněného politického uspořádání země odpovídal dogmatu o společenské neoprávněnosti izolovaného rodinného bydlení.

Vila Bohumíra Dvorského, Olomouc – Sv. Kopeček

FOIBOS - Olomoucký (12.9.2007 00:00)
Malíř Bohumír Dvorský (1902-1976) končí v roce 1930 svá akademická studia na krajinářské speciálce Otakara Nejedlého.

Vila Marie Andráškové, Přerov

FOIBOS - Olomoucký (10.9.2007 00:00)
Novou, stále četněji zastoupenou sociální kategorii meziválečného období představuje moderní emancipovaná žena, která má jasnou představu o své roli ve společnosti či rodině.

Rodinný dům Jana Mišauera, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (10.9.2007 00:00)
Koncem třicátých let se architektura ubírala mnoha směry.

Vila Oskara L. Sterna, Teplice nad Bečvou

FOIBOS - Olomoucký (7.9.2007 00:00)
Lázeňské městečko Teplice nad Bečvou zažívá ve třicátých letech nebývalý stavební rozvoj.

Vila Radomíra a Vlasty Růžičkových, Prostějov

FOIBOS - Olomoucký (5.9.2007 00:00)
Zmínku o Radomíru Růžičkovi nacházíme v adresáři města Prostějova z roku 1933, kde jeho jméno figuruje v souvislosti se Živnostenskou záložnou, v níž pracoval jako účetní.

Vila Jana a Anastázie Neherových, Prostějov

FOIBOS - Olomoucký (5.9.2007 00:00)
Prostějovský rodák Jan Nehera (1894-1952) byl typem muže, jehož československá publicistika meziválečného období označovala pojmem selfmademan.

Vila Františka Wawerky, Lipník nad Bečvou

FOIBOS - Olomoucký (3.9.2007 00:00)
Lipenskou továrnu na stavebniny a později i na obráběcí stroje založil František Wawerka st. (1874-1963).

Vila Jindřicha Lančíka, Přerov

FOIBOS - Olomoucký (31.8.2007 00:00)
V areálu přerovského parku Michalov se v roce 1936 uskutečnila úspěšná Středomoravská výstava, která potvrdila zájem obyvatel Přerova o moderní architekturu.

Vila Františka a Ludmily Kousalíkových, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (29.8.2007 00:00)
Manželskému páru litovelských advokátů Františkovi a Ludmile Kousalíkovým doporučil za projektanta jejich domu Stanislav Nakládal.

Vila Stanislava Nakládala, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (27.8.2007 00:00)
Lubomír Šlapeta (1908-1983) byl absolventem vratislavské Akademie výtvarných umění (1928-1930), žákem významných architektů Hanse Scharouna a Adolfa Radinga.

Vila Rudolfa Seidlera, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (24.8.2007 00:00)
Architekt Jacques Groag se v Olomouci zprvu etabloval jako vyhledávaný návrhář interiérů.

Rodinný dům Karla Melhuby, Prostějov

FOIBOS - Olomoucký (24.8.2007 00:00)
Prostějovskou vilu manželů Melhubových, majitelů jednoho z mnoha středně velkých konfekčních podniků, dokončenou v roce 1936, navrhl Eduard Žáček zcela v souladu s potřebami rodiny.

Vila Ladislava Říhovského, Teplice nad Bečvou

FOIBOS - Olomoucký (22.8.2007 00:00)
Původně spolužáci z brněnské německé techniky Elly Sonnenscheinová (1905-1953) a Oskar Oehler (1904-1973) zakládají v roce 1932 kromě společné domácnosti také vlastní projekční kancelář.

Vila Josefa Andera, Olomouc – Svatý Kopeček

FOIBOS - Olomoucký (20.8.2007 00:00)
Josef Ander st. začínal jako obchodník v krámku na Sv. Kopečku.

Vila Pauly a Hanse Briessových, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (17.8.2007 00:00)
Židovské rodiny Groagových a Briessových pojila po čtyři generace podnikatelská aktivita v oblasti sladovnictví. Hans Briess (1904-1973) se po praxi v Praze a Hamburku vrací do Olomouce a zapojuje se do činnosti firmy Ignatz Briess jun., předního tuzemského podniku obchodujícího se zemědělskými produkty.

Vila Hanse a Else Stratilových, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (15.8.2007 00:00)
Vila Hanse Stratila asi víc než kterákoliv z jeho staveb odráží autorovo estetické cítění a představy o velkém, reprezentativním rodinném sídle.

Vila Miroslava Grunty, Lutín

FOIBOS - Olomoucký (15.8.2007 00:00)
Tři generace podnikavého rodu Sigmundů od devadesátých let 19. století pracují na inovaci firemních výrobků - čerpadel a vodovodních zařízení - a odbytiště svých výrobků tak rozšiřují na celou Evropu.

Vila Eveliny Fleischerové, Prostějov

FOIBOS - Olomoucký (13.8.2007 00:00)
Dalším architektem, který ve 30. letech obohatil město Prostějov o množství kvalitních funkcionalistických staveb, byl Eduard Žáček (1899-1973), absolvent Fakulty architektury na brněnské technice (1919-1925).

Vila Camilly a Josefa Krausových a Franze Bruckmanna, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (10.8.2007 00:00)
Olomoucký rodák německého původu Hans Stratil (1900-1981) reprezentoval skupinu projektantů, kterou dnešní architektonická scéna v českých zemích postrádá.

Vila Josefa a Evy Kristových, Šumperk

FOIBOS - Olomoucký (8.8.2007 00:00)
Šumperk si uchovává po celou meziválečnou éru německý charakter.

Vila Otto Zweiga, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (6.8.2007 00:00)
V roce 1916 si Hermann a Adéla Konstandtovi koupili staveniště sousedící s městským parkem a o tři roky později se obrátili na Paula Engelmanna (1891–1965) se žádostí o projekt vily.

Rodinný dům Jana Poláška, Přerov

FOIBOS - Olomoucký (3.8.2007 00:00)
Na počátku třicátých let si mohou obyvatelé Přerova vybrat z programu pěti kin, těší se na první zvukový film, baví se poslechem rádia a každou neděli mohou zajít na koncert nové jazzové hudby.

Vila Roberta Schneidera, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (1.8.2007 00:00)
Berty (Vojtěch) Ženatý a jeho manželka Berta platili po letech života stráveného v USA za přední zastánce a propagátory typizovaného rodinného domu a amerického způsobu bydlení.

Vila Wilhelma Giebela, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (30.7.2007 00:00)
Mezi přední německé projektanty na Olomoucku patřil také architekt Karl Fischer (1901-1948).

Vila Emila Emmera, Šumperk

FOIBOS - Olomoucký (27.7.2007 00:00)
Emil Emmer (1887-?), ženatý s Hedvikou Götzburgovou (1899-?) a příbuzný známého šumperského knihkupce a nakladatele Josefa Emmera (1865-1917), byl obchodním vedoucím Šumperské společenské tiskárny .

Vila Vladimíra Müllera, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (25.7.2007 00:00)
V prostředí meziválečné Olomouce působila vedle českých architektů také početná skupina německých a židovských projektantů.

Vila Hanse a Elfriede Hartigových, Šumperk

FOIBOS - Olomoucký (23.7.2007 00:00)
Šumperk byl dlouhá desetiletí prosperujícím centrem svého regionu.

Vila Julia Pelikána, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (20.7.2007 00:00)
Sochař Julius Pelikán (1887-1969) se mohl s architektem Josefem Štěpánkem (1889-1964) setkat už za studií na kamenosochařské škole v Hořicích.

Vila Eduarda Šrota, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (18.7.2007 00:00)
Litovelský rodák Eduard Šrot (1876-1940) pracoval v Olomouci jako obhájce ve věcech trestních.

Vila Ellen a Karla Plhákových, Třeština

FOIBOS - Olomoucký (16.7.2007 00:00)
Mezi Hanušovickou a Zábřežskou vrchovinou protéká řeka Morava rozlehlým úvalem lužní krajiny; uprostřed leží osada Háj – zdejší panský mlýn je doložen od 14. století.

Vila Františky Lipčíkové, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (13.7.2007 00:00)
Zástavbu Zelené ulice (součásti Nové Ulice) tvořily přízemní řadové domy s dlouhými ovocnými sady stoupajícími do svahu.

Vila Antonína a Ludmily Hofmanových, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (11.7.2007 00:00)
Prvorozeným dítětem olomouckého architekta a stavitele byla Ludmila (1882-1957).

Vila Elly Krickové, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (9.7.2007 00:00)
Zástavba severozápadního pásu olomouckého pevnostního území se do 1. světové války v rámci celého vnitřního města rozvíjela na základě regulačního plánu Camilla Sitteho z roku 1894.

Vila Josefa Kováříka, Prostějov

FOIBOS - Olomoucký (6.7.2007 00:00)
Další podnikavou duší průmyslového Prostějova byl ing. Josef Kovářík (1869-1940), absolvent prostějovské reálky a následně vídeňské techniky.

Vila Františka Kováříka, Prostějov

FOIBOS - Olomoucký (4.7.2007 00:00)
Na přelomu 19. a 20. století prožíval Prostějov nebývalý hospodářský rozvoj.

Vila Eugenie a Otto Primavesi, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (2.7.2007 00:00)
Manželský pár Otto Primavesi (1868-1926) z přední moravské podnikatelské rodiny a někdejší vídeňská herečka Eugenie (Mäda st.) Butscheková (1874-1962) si k stavbě reprezentačního obydlí zvolili staveniště v asanačním prostředí staré Olomouce.

Vila Erwina Weisse, Jeseník

FOIBOS - Olomoucký (29.6.2007 00:00)
Snad nejlépe umístěný pozemek jesenického West Endu získal vedoucí umělecké dílny firmy Regenhart und Raymann, vídeňský rodák Erwin Weiss (1869-1944).

Rodinný dům Willibalda Müllera, Olomouc

FOIBOS - Olomoucký (27.6.2007 00:00)
Willibald Müller (1845-1919), rodák z Vlčic na Jesenicku, působil v Olomouci jako žurnalista, posléze sám založil a řídil literární a vlastivědný měsíčník Moravia.

Vila Ernsta Regenharta, Jeseník

FOIBOS - Olomoucký (15.12.2000 00:00)
Jméno města Frývaldov (dnes Jeseník) proslavily v 19. století nejen lázně, ale též úspěšná textilní firma Regenhart und Raymann, jejíž historie se začala odvíjet v roce 1791.

Rodinný dům, Brno 1-Štýřice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:22)
Trojpodlažní rodinný dům stojí na umělé terase, vybudované v severním svahu obráceném k městu.

Vila Kociánka, Brno 3-Královo Pole

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:22)
Velkoryse dimenzovaná městská vila je zasazena do svažitého terénu a orientována ve směru vrstevnic.

Rodinný dům na Palackého vrchu, Brno 2-Žabovřesky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:20)
Vlastní dům architekta je situován při vrcholu kopce, prudce se svažujícího k jihu.

Vilové bytové domy, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:20)
Vilové domy jsou na severovýchodní uliční straně dvoupodlažní, na jihozápadní straně čtyřpodlažní.

Rodinný dům, Brno 1-Stránice

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:19)
Volně stojící dům zaujímá půdorys protáhlého obdélníku a otevírá se jižním průčelím do zahrady.

Tesařova vila, Brno 1-Pisárky

FOIBOS - Brno (1.6.2007 16:16)
Volně stojící jednopatrová stavba tvoří významnou součást souboru vil a rodinných domů v Pisárkách, projektovaných od konce dvacátých a během třicátých let předními příslušníky brněnské architektonické avantgardy.

Architoulky Přemysla Veverky:

Architoulky Přemysla Veverky: Sedmé

Bývá v povaze toulek, že vedou různými pěšinami, někdy vyloženými kamením či pískem, potemnělými a tonoucími ve stínu, a jindy je tvoří travnatý koberec s praménky kvítků, bohatě ozářený: Bývá i v povaze poutníka, zda ho takové cesty jen kamsi vedou, aniž rozeznějí jeho nitro, nebo v něm vyvolají radost a štěstí.

Výstavy:

Výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska se vrátily z Bruselu do Senátu ČR

FOIBOS - Výstavy (8.10.2013 13:07)
Výstava bude k vidění od 10.10.2013 ve výstavní síni v Senátu a potrvá do 1. prosince 2013 a to denně od 10 hodin do17 hodin.
Vernisáž výstavy: čtvrtek 10. října v 14 hodin, v Trčkovské galerii, což je sklepní prostor také na 1. nádvoří paláce.
Záštitu nad výstavou Slavné vily Čech, Moravy a Slezska převzala 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.

Výsledky soutěže Současný český dům - výstava prodloužena

FOIBOS - Výstavy | Výstavy | Aktuálně (8.5.2013 18:20)
V pondělí 29.4. 2013 byly v Trmalově vile vyhlášeny výsledky soutěže Současný český dům: očima mladých architektů. Soutěže se zúčastnili studenti architektonických škol z celé České republiky. Výstavu všech prací můžete vidět v Trmalově vile do 07. července 2013.

Výstava Současný dům: Očima mladých architektů

FOIBOS - Výstavy (2.7.2012 16:49)
Trmalova vila: Centrum architektury individuálního bydlení, Praha
2. - 15. 7. 2012

Slávne vily Slovenska

Múzeum Janka Kráľa - Výstavy (25.6.2012 10:49)
Synagóga, Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš, Slovensko
24. 6. - 31. 8. 2012

Na prahu Velké Prahy a dál…

FOIBOS - Výstavy (12.6.2012 12:18)
románsko-gotické prostory Staroměstské radnice, Praha
13. 6. 2012 - 8. 7. 2012

E-mailový zpravodaj

Každých čtrnáct dnů souhrn všech článků a novinek v jednom e-mailu. Chcete posílat e-mailový zpravodaj?

Novinky z naší edice (eShop)

Telč: Historické centrum
Jiří Kroupa (ed.), Ondřej Jakubec
Jako další z edice UNESCO vydává nakladatelství FOIBOS BOOKS knihu o historickém jádru města Telče.
OBJEDNAT
Vyšla: 9.12.2013
260x230 mm | vázaná | 112 stran
ISBN: 978-80-87073-70-4
379.00 Kč
Slavné vily Prahy 6: Osada Baba 1932 - 1936
FOIBOS BOOKS ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 vydal novou publikaci, věnovanou tentokráte významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež se řadí k výraznému a úspěšnému počinu moderní –funkcionalistické architektury v tehdejším Československu.
OBJEDNAT
Vyšla: 31.10.2013
165x230 mm | vázaná | 188 stran
ISBN: 978-80-87073-68-1
429.00 Kč
Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska
Petr Urlich (ed.), Jan Baláček, Veronika Bartošová, Irena Blažková, Miloš Buroň, Karel Foud, Aleš Homola, Jana Horváthová, Martin Jahoda, Vendula Jurášová, Tomáš Kavka, Šárka Koukalová, Jan Kramář, Pavel Kroupa, Jakub Outrata, Marta Pavlíková, Jakub Potůče
Nakladatelství FOIBOS vydává další pozoruhodnou knihu, věnovanou české architektuře. Tentokrát se věnuje fenoménu pošt, které nepochybně patří k architektonickým klenotům naší země. Vydejte se po stopách 85 pošt z celé České republiky...
OBJEDNAT
Vyšla: 30.8.2013
165x230 mm | vázaná | 288 stran
ISBN: 978-80-87073-52-0
549.00 Kč
Slavné vily Slovinska
Damjan Prelovšek (ed.), Maja Avguštin, Eva Bajec, Živa Deu, Andrej Hrausky, Urška Kerbavec, Mojca M. Kovač, Nika Leben, Breda Mihelič, Nataša Podkrižnik, Eva Sapač, Igor Sapač
Úspěšná edice Slavné vily překročila hranice Čech, Moravy a Slezska. Po Slavných vilách Slovenska zamířila do Slovinska. Do země slavných architektů - Jože Plečnika, Makse Fabianiho nebo dnes světoznámého Borise Porreccy a dalších.
OBJEDNAT
Vyšla: 15.3.2013
165x230 mm | vázaná | 272 stran
ISBN: 978-80-87073-53-7
449.00 Kč
Slavné brněnské vily: 77 domů s příběhem
Jan Sedlák (ed.), Iveta Černá, Dagmar Černoušková, Petra Hlaváčková, Jindřich Chatrný, Jana Kořínková, Lenka Kudělková, Jaromír Sedlák, Šárka Svobodová, Vladimír Šlapeta, Jindřich Vybíral, Pavel Zatloukal, Markéta Žáčková
Publikace Slavné brněnské vily vyšla poprvé v roce 2006 a představila 50 významných vilových realizací na území Brna. Druhé upravené vydání vyšlo v roce 2008. Po pěti letech vychází nové rozšířené a přepracované vydání knihy s podtitulem 77 domů s příběhem.
OBJEDNAT
Vyšla: 15.3.2013
23x16,5cm | vázaná | 296 stran
ISBN: 978-80-87073-62-9
449.00 Kč
Obálka Slavné pražské vilySlavné pražské vily: Sto a jeden dům s příběhem
Petr Krajči (ed.), Radomíra Sedláková (ed), Dita Dvořáková, Martin Ebel, Petr Koudelka, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Marie Platovská, Filip Šenk, Vladimír Šlapeta, Petr Urlich, Přemysl Veverka, Pavel Vlček, Petr Vorlík, Pavel Zatloukal, Ladislav Zikmund-Len
Po pěti letech vyšlo na konci roku 2012 rozšířené a přepracované vydání Slavných pražských vil, tentokráte v názvu doplněné od podtitul „Sto a jeden dům s příběhem“.
OBJEDNAT
Vyšla: 17.12.2012
165x230 mm | vázaná | 352 stran
ISBN: 978-80-87073-51-3
549.00 Kč
Lednicko-valtický areál
Pavel Zatloukal (ed.), Přemysl Krejčiřík, Ondřej Zatloukal
Na konci roku 2012 vyšla již třetí kniha z edice UNESCO, tentokráte pojednávající o Lednicko-valtickém areálu.
OBJEDNAT
Vyšla: 17.12.2012
235x260 mm | vázaná | 192 stran
ISBN: 978-80-87073-45-2
399.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - ČJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
149.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - AJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí. Anglická verze.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
175.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - NJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí. Německá verze.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
ISBN: http://trmalovavila.eu/eshop/joz
175.00 Kč
Slavné stavby Prahy 7
Petr Krajči (ed.), Lukáš Beran, Pavel Halík, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Eva Semotanová, Filip Šenk, Pavel Vlček, Michal Zlámaný, foto: Jiří Podrazil
Další z publikací z edice Slavných staveb provází tentokrát čtenáře po 70 stavbách Prahy 7.
OBJEDNAT
Vyšla: 14.12.2011
165 x 230 mm | vázaná | 275 stran
ISBN: 978-80-87073-38-4
429.00 Kč
Rodinné domy Jana Kotěry
Petr Krajči (ed.), Lukáš Beran, Pavel Halík, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Eva Semotanová, Filip Šenk, Pavel Vlček, Michal Zlámaný

Jan Kotěra navrhl za svůj nepříliš dlouhý život téměř čtyřicet vil a rodinných domů, z nichž byla realizována více než polovina.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
210 x 210 mm | měkká vazba | 104 stran
ISBN: 978-80-87073-39-1
99.00 Kč
Slavné zahrady a parky Středočeského kraje
Jan Hendrych (ed.), Jiří Kupka, Ivan Vorel, Michaela Líčeníková, foto:Jiří Podrazil, Jan Hendrych

Slavné zahrady a parky Středočeského kraje nese titulní strana zcela jedinečné publikace, která na 250 stranách a za doprovodu 500 fotografií a leteckých snímků přibližuje bohatství a příběhy kulturní krajiny Středních Čech.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
235x260 mm | vázaná | 240 stran
ISBN: 978-80-87073-36-0
499.00 Kč
Slavné zahrady a parky Středočeského kraje - anglická verze
Jan Hendrych (ed.), Jiří Kupka, Ivan Vorel, Michaela Líčeníková, foto:Jiří Podrazil, Jan Hendrych

Slavné zahrady a parky Středočeského kraje nese titulní strana zcela jedinečné publikace, která na 250 stranách a za doprovodu 500 fotografií a leteckých snímků přibližuje bohatství a příběhy kulturní krajiny Středních Čech.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
235x260 mm | vázaná | 240 stran
ISBN: 978-80-87073-37-7
549.00 Kč

Doporučujeme

Trmalova vila v Praze 10Až do 1. dubna 2012 je v Trmalově vile k vidění výstava prací učitelů a žáků Střední školy umělecké a řemeslné. Prohlédněte si fotogalerii z vernisáže.

Soutěže

Moje slavná vila

Právě jsme soutěž Moje slavná vila ukončili a vylosovali výherce. Přesto Vám nabízíme možnost nesoutěžně se podělit o zajímavé fotografie z procházek a výletů!

Míjíte na svých každodenních cestách krásné nebo zajímavé domy? Všímáte si osobitých staveb ve svém okolí? Možná, že nevznikly pod rukama světoznámých architektů, možná nezměnily dějiny bydlení. Jsou-li ale součástí "genia loci" vaší ulice, čtvrti, nebo města, zaslouží si, aby se o nich vědělo.

-Připravujeme-

Slavné stavby Českých Budějovic
Daniel Kovář (ed.), Martin Augustin, Eva Erbanová, Roman Lavička, Jan Müller, Milan Šilhan
Kniha o českobudějovické architektuře je věnována těm, kteří vzácné památky vystavěli, ale i těm, kteří se o ně dnes starají...
Vyšla: 1.12.2012
   
TOPlist SEO Rozcestník