SlavneVily.czSlavneVily.cz

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Články:

Trmalova vila je v rekonstrukci

FOIBOS - Trmalova vila | Aktuálně (30.6.2014 13:50)
Trmalova vila je v rekonstrukci
0 názorů
Trmalova vila prochází rekonstrukcí a provoz agentury FOIBOS BOOKS je v omezeném provozu a má náhradní kancelář nedaleko Trmalovi vily. Pokud budete chtít zakoupit knihu z naší edice předem si objednejte publikaci na telefoním čísle 775 234 343 a my se s Vámi domluvíme ohledně předání. Od července do srpna 2014 je vila UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.

Vernisáž výstavy „Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj" v Kaňovicích

FOIBOS BOOKS - Zprávy (27.6.2014 13:36)
FOIBOS BOOKS
Národní památkový ústav-územní odborné pracoviště v Kroměříži
a obec Kaňovice
si Vás dovolují pozvat na slavnostní vernisáž výstavy „Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj", která se koná 27. června 2014 v 17 hodin v sále kulturního domu v Kaňovicích

Záštitu nad výstavou převzal: Jiří Mikel – starosta obce Kaňovice
Výstava bude otevřena od 30.6. do 31.7.2014 na osobní nebo telefonické objednání.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na vernisáži na e-mail : kanovice@kanovice.cz nebo na telefon 577996075, 733335148.

Architekt Josef Fanta

FOIBOS - Z oboru (20.6.2014 00:00)
Před sedmdesáti lety, 20. června 1954, zemřel v Praze architekt Josef Fanta. Vzpomeňme tohoto výjimečného architekta v Architoulce spisovatele Přemysla Veverky.

Malé jubileum nakladatelství FOIBOS BOOKS.

- Z redakce (13.6.2014 19:33)
V úterý 10. června byla v NZM pokřtěna publikace Slavné stavby Theodora Petříka. Stalo se tak téměř přesně na den 10. výročí křtu první publikace nakladatelství Foibos, kterou byly Slavné pražské vily.

SLEVA KNIH V TRMALOVĚ VILE

- Zprávy (4.6.2014 10:24)
Od 19. května máte možnost nakoupit knihy z našeho nakladatelství se slevou! Pouze v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice. PLATÍ DO KONCE ČERVNA 2014.

Čerychova vila, Česká Skalice

FOIBOS - Královehradecký (23.10.2009 00:00)
Čerychova vila
0 názorů
Významný český architekt Otakar Novotný navrhl tuto vilu prakticky uprostřed rozlehlé zahrady, jež místy přechází v anglický park.

Rodinný dům Karla a Jaroslavy Cee, Hradec Králové

FOIBOS - Královehradecký (21.10.2009 00:00)
Dvoupatrový podsklepený dům s železobetonovými stropy navrhl architekt Karel Horák na mírně obdélném půdoryse v kubických objemech se zaobleným nárožím směřujícím do zahrady.

Vila Otýlie Mendíkové, Jičín-Holínské předměstí

FOIBOS - Královehradecký (19.10.2009 00:00)
V Jičíně, na prostorné parcele nedaleko areálu nemocnice, stojí pozdně secesní, romanticky laděná vila.

Vila Ladislava Kaizla, Nová Paka

FOIBOS - Královehradecký (16.10.2009 00:00)
Výstavbu v Nové Pace po první světové válce kromě konjunktury ve stavebnictví umocnil především rozvoj města v souvislosti s jejím prohlášením za okresní město.

Vila Karla Čeřovského, Dvůr Králové nad Labem

FOIBOS - Královehradecký (16.10.2009 00:00)
Josef Grus navrhl dvoupodlažní vilu s železobetonovou konstrukcí a plochou střechou jako dva objemově prostupující, nestejně vysoké hranoly, z nichž nižší, umístěný blíže k silnici, je v levé části vynášen pilířem a jeho fasáda je po celé výšce členěna výrazným prosvětlením schodiště.

Dostálova vila, Kostelec nad Orlicí

FOIBOS - Královehradecký (16.10.2009 00:00)
František Ficenec, soukromník, obdržel od obecního úřadu v květnu roku 1921 povolení ke stavbě vily na Komenského třídě, parcele č. 484.

Vlastní vila Oldřicha Lisky, Hradec Králové

FOIBOS - Královehradecký (14.10.2009 00:00)
Funkcionalismus, který ve dvacátých letech v Praze a Brně razila generace nejmladších architektů, na rozdíl od mnoha jiných –ismů první třetiny 20. století v Hradci Králové nikdy nezdomácněl.

Vila manželů Matějkových, Hradec Králové-Malšovice

FOIBOS - Královehradecký (12.10.2009 00:00)
Volba architektů pro vilu Matějkových proběhla nevídaným a následováníhodným způsobem.

Buxbaumova vila, Úpice

FOIBOS - Královehradecký (12.10.2009 00:00)
Heinrich Fanta navrhl samostatně stojící vilu uprostřed velké zahrady jako dvoupodlažní objekt s valbovou střechou o velmi nízkém sklonu.

Mautnerova vila, Dvůr Králové nad Labem

FOIBOS - Královehradecký (9.10.2009 00:00)
Vila postavená v roce 1932 v okrajové části města Dvůr Králové nad Labem je dílem Kurta Spielmanna.

Porkertova vila, Skuhrov nad Bělou

FOIBOS - Královehradecký (7.10.2009 00:00)
František Kolovrat-Libštejnský, nejvyšší purkrabí Království českého, vystavěl roku 1817 pro povznášející a děděné umění zručných obyvatel hor Růženinu huť ve Skuhrově nad Bělou.

Sochorova vila, Dvůr Králové nad Labem

FOIBOS - Královehradecký (5.10.2009 00:00)
Podnikatel Josef Sochor založil roku 1904 ve Dvoře Králové nad Labem mechanickou tkalcovnu a v roce 1910 vlastní tiskárnu.

Vlastní vila Antonína Hartmana, Náchod

FOIBOS - Královehradecký (2.10.2009 00:00)
Vlastní vila Antonína Hartmana stojí na exponovaném místě pod náchodským zámeckým návrším, v sousedství Bartoňovy vily.

Vila Václava a Luisy Tesařových, Hradec Králové

FOIBOS - Královehradecký (28.9.2009 00:00)
Takřka většina významných architektů, kteří v Hradci Králové pracovali, byla žáky či spolupracovníky Jana Kotěry a Josefa Gočára.

Vila Josefa Bartoně, Náchod

FOIBOS - Královehradecký (25.9.2009 00:00)
Vila je situována na terénní terase na jihozápadním svahu zámeckého kopce.

Vila Oskara Nowotneho, Broumov

FOIBOS - Královehradecký (23.9.2009 00:00)
Ve své době stála vila společně s přilehlou zahradou prakticky mimo město, potvrzovala tak pojem villa suburbana.

Vila Františka Komárka, Hradec Králové-Svobodné Dvory

FOIBOS - Královehradecký (21.9.2009 00:00)
Finanční možnosti, ale i touha žít ve vlastním domě, reprezentujícím zároveň moderní stavební firmu, přivedla stavitele Františka Komárka k rozhodnutí postavit si ve Svobodných Dvorech (tehdy samostatné obci) vlastní vilu.

Vila Marie Pujmanové, Potštejn

FOIBOS - Královehradecký (18.9.2009 00:00)
Původní domek čp. 37 stojící v malebné části Potštejna, který patřil rodině Hennerových, byl v roce 1926 nahrazen honosnějším objektem, nově vybudovanou vilou v prostoru rozlehlé zahrady nad levým břehem Divoké Orlice.

Oberländerova vila, Úpice

FOIBOS - Královehradecký (16.9.2009 00:00)
Dům byl původně, v letech 1867 až 1876, sídlem úpických továrníků.

Rýdlova vila, Dobruška

FOIBOS - Královehradecký (14.9.2009 00:00)
Na místě, kde dnes stojí vila Václava Rýdla, byl „prvotně domeček dřevěný a koupil jej V. Rýdl od babičky Hofmanové“.

Bednářova vila, Vamberk

FOIBOS - Královehradecký (11.9.2009 00:00)
Antonín Bednář mladší se již jako uznávaný průmyslník stal v roce 1904–1905 předsedou kuratoria krajkářské školy a tomuto umění věnoval převážnou část svého života.

Vila neznámého stavebníka, Jaroměř

FOIBOS - Královehradecký (9.9.2009 00:00)
V předvečer první světové války realizoval na okraji jaroměřské vilové čtvrti Na Ptákách, po válce urbanizované podle regulačního plánu architekta Vojtěcha Krcha, pozoruhodný rodinný dům neméně pozoruhodný architekt Ladislav Skřivánek.

Vila Otakara a Karly Čerychových, Jaroměř

FOIBOS - Královehradecký (7.9.2009 00:00)
V roce 1912 publikoval královéhradecký architekt Vladimír Fultner v revue Styl několik studií inspirovaných kubistickou architekturou Pavla Janáka, teoreticky zformulovanou v umělcově klíčové eseji z roku 1911 Hranol a pyramida.

Jakubcova vila, Jičín-Holínské předměstí

FOIBOS - Královehradecký (4.9.2009 00:00)
V roce 1911 koupili okresní soudce v Jičíně Josef Jakubec a jeho manželka Růžena pozemek č. k. 511/8 v zahradě slečny Theodory Němcové, a na něm si postavili ve své době výjimečnou vilu.

Vila Antonína Holečka, Hradec Králové

FOIBOS - Královehradecký (2.9.2009 00:00)
Politika podpory špičkové moderní architektury ze strany města, jakož i přísné regulační normy, stanovené Městskou technickou kanceláří, se v Hradci Králové více než osvědčily.

Flečkova vila, Hořice

FOIBOS - Královehradecký (31.8.2009 00:00)
Flečkova vila v Hořicích je příkladem uměleckých snah tvůrců mladé secese inspirujících se v rozličných tvarech přírody.

Slavíkova vila, Dobruška

FOIBOS - Královehradecký (28.8.2009 00:00)
Václav Slavík, měšťan a strojník, průmyslový podnikatel v oboru výroby zemědělských strojů, začal budovat svoji firmu v Dobrušce počátkem 20. století.

Vila Theodory Němcové, Jičín-Holínské předměstí

FOIBOS - Královehradecký (28.8.2009 00:00)
Dcera známé spisovatelky Boženy Němcové, Theodora Wilhelma Rozálie, familiárně zvaná Dora či Bohdanka (odtud i často užívaný název vily) v Jičíně učila na dívčí obecné škole.

Vily bratří Kaufmannových, Kostelec nad Orlicí

FOIBOS - Královehradecký (26.8.2009 00:00)
Dvojice vil, zrcadlově k sobě orientovaných, vzájemně oddělených příjezdovou cestou z Komenského třídy do nově zřízené (1909) obuvnické továrny firmy Bratří Kaufmannových a spol., je příkladem shodného půdorysného i výrazového řešení obydlí význačné a majetné, také značně rozvětvené rodiny továrníků.

Vila Václava Charváta, Hradec Králové

FOIBOS - Královehradecký (24.8.2009 00:00)
Invenční modernistická tvůrčí etapa Vladimíra Fultnera, později následovaná „novou orientací kubistickou“, de facto vyvrcholila domem úředníka Severozápadní dráhy císaře Ferdinanda, Václava Charváta.

Vila Václava Píši, Hradec Králové

FOIBOS - Královehradecký (21.8.2009 00:00)
Koncem prvního desetiletí 20. století zazářila na královéhradecké stavební scéně hvězda mladého talentovaného architekta Vladimíra Fultnera.

Vila Bohumila Hobzeka, Hradec Králové

FOIBOS - Královehradecký (19.8.2009 00:00)
Většina kvalitní moderní architektury, realizované v Hradci Králové během první poloviny 20. století, byla v podstatě pracemi skupiny stejných architektů.

Vila Roberta Schmidta, Hradec Králové

FOIBOS - Královehradecký (17.8.2009 00:00)
Koncem prvního desetiletí nového 20. století přistoupil ke stavbě vlastní vily majitel jedné z nejvýznamnějších a zároveň největších stavebních firem na Královéhradecku, ing. Robert Schmidt.

Vila Otakara a Marie Klumparových, Hradec Králové

FOIBOS - Královehradecký (14.8.2009 00:00)
Když v roce 1896 mladý starosta města Hradce Králové a poslanec rakouského parlamentu JUDr. František Ulrich navázal styk se školou nové architektury Otto Wagnera ve Vídni, jmenovitě s jeho žáky Hubertem Gessnerem a Otokarem Bémem, učinil tak především ze dvou důvodů.

Vila NN, Valašské Meziříčí

FOIBOS - Zlínský (12.8.2009 00:00)
Zvlněné úpatí beskydských vrchů tvoří kulisu vily, která odmítá koketovat s banalitou stavebních počinů v její těsné blízkosti i v širším okolí valašského venkova.

Rodinný dům v lomu, Napajedla, předměstí

FOIBOS - Zlínský (10.8.2009 00:00)
Na okraji Napajedel v místě dvou kráterů, které zůstaly po těžbě stavebního pískovce, bylo postaveno zvláštní seskupení objektů.

Rodinný dům, Mařatice u Uherského Hradiště

FOIBOS - Zlínský (7.8.2009 00:00)
Příkladem zdařilé přestavby a rozšíření rodinného domu ze šedesátých let na reprezentativní vilu podnikatele je dům v Mařaticích od významných brněnských architektů.

Vila N, Staré Město

FOIBOS - Zlínský (5.8.2009 00:00)
Vila N ve Starém Městě nezapře inspiraci architekturou třicátých let.

Vila Na Barbořině, Kroměříž

FOIBOS - Zlínský (3.8.2009 00:00)
Neofunkcionalistická vila s bílou fasádou a plochými střechami, aerodynamicky zaoblenými rohy hlavní obytné části a s volnou kompozicí oken stojí na kopci Barbořina nad Kroměříží.

Vlastní dům Stanislava Hrazdíry, Ostrata

FOIBOS - Zlínský (31.7.2009 00:00)
Stanislav Hrazdíra se krátce po absolvování fakulty architektury (koncem sedmdesátých let) stal zaměstnancem zlínského Centroprojektu, kde pracoval pod vedením architekta Ivana Přikryla.

Experimentální skulpturální rodinný dům, Rožnov pod Radhoštěm

FOIBOS - Zlínský (29.7.2009 00:00)
Když se Jaroslav Urban (1928–2007), předseda zemědělského družstva v Bystřičce, rozhodl postavit v Rožnově pod Radhoštěm neobvyklý rodinný dům, objednal si projekt u svého známého, architekta Vladimíra Kalivody (1927–2005).

Vila manželů Rybkových, Zlín-Kudlov

FOIBOS - Zlínský (27.7.2009 00:00)
Dům manželů Jaroslava a Vlasty Rybkových, profesí lékařů, je součástí rezidenčního souboru, který se od třicátých let rozvíjel na odlehlém a klidném místě nad Zlínem, převážně jako bytové zázemí filmových ateliérů firmy Baťa.

Vila Zdeňka Lišky, Zlín-Kudlov

FOIBOS - Zlínský (24.7.2009 00:00)
Inspirativní prostředí kudlovských filmových ateliérů do velké míry spoluvytvářelo kulturní atmosféru baťovského Zlína a přitahovalo sem celou řadu tvůrčích osobností.

Vila Jiřího Hanzelky, Zlín

FOIBOS - Zlínský (24.7.2009 00:00)
Vila Jiřího Hanzelky (1920–2003) vyrostla na Nivách v sousedství vily Zikmundovy.

Vila Miroslava Zikmunda, Zlín

FOIBOS - Zlínský (22.7.2009 00:00)
Cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka pro sebe objevili Zlín při dokončování cestopisného filmu v ateliérech na Kudlově v roce 1951, po návratu ze své první cesty.

Vila Dominika Čipery, Zlín

FOIBOS - Zlínský (17.7.2009 00:00)
Dominika Čiperu (1893–1963) přivedla do Zlína, k práci pro firmu Baťa, Božena Klausová – neteř Tomáše Bati a později Čiperova žena.

Vila Hugo Vavrečky, Zlín

FOIBOS - Zlínský (15.7.2009 00:00)
Hugo Vavrečka (1880–1952) byl jednou ze stěžejních osobností, které se ve třicátých letech a v první polovině let čtyřicátých podílely na rozvoji firmy Baťa.

Vila Josefa Hlavničky, Zlín

FOIBOS - Zlínský (13.7.2009 00:00)
Josef Hlavnička patřil k nejbližším spolupracovníkům Tomáše Bati.

Vila Karla Baziky, Bystřice pod Hostýnem

FOIBOS - Zlínský (10.7.2009 00:00)
Pro své reprezentativní sídlo si továrník Karel Bazika a jeho žena Anna, rozená Zbořilová, dcera starosty a místního podnikatele, přestavěli vilu otce nevěsty.

Obytný dům Jaroslava Smítala, Kroměříž

FOIBOS - Zlínský (8.7.2009 00:00)
V návaznosti na nově vytýčené ulice si v Kroměříži postavil vlastní nájemní vilu původně pražský stavitel Jaroslav Smítal.

Architoulky Přemysla Veverky:

Architoulky Přemysla Veverky: Sedmé

Bývá v povaze toulek, že vedou různými pěšinami, někdy vyloženými kamením či pískem, potemnělými a tonoucími ve stínu, a jindy je tvoří travnatý koberec s praménky kvítků, bohatě ozářený: Bývá i v povaze poutníka, zda ho takové cesty jen kamsi vedou, aniž rozeznějí jeho nitro, nebo v něm vyvolají radost a štěstí.

Výstavy:

Výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska se vrátily z Bruselu do Senátu ČR

FOIBOS - Výstavy (8.10.2013 13:07)
Výstava bude k vidění od 10.10.2013 ve výstavní síni v Senátu a potrvá do 1. prosince 2013 a to denně od 10 hodin do17 hodin.
Vernisáž výstavy: čtvrtek 10. října v 14 hodin, v Trčkovské galerii, což je sklepní prostor také na 1. nádvoří paláce.
Záštitu nad výstavou Slavné vily Čech, Moravy a Slezska převzala 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.

Výsledky soutěže Současný český dům - výstava prodloužena

FOIBOS - Výstavy | Výstavy | Aktuálně (8.5.2013 18:20)
V pondělí 29.4. 2013 byly v Trmalově vile vyhlášeny výsledky soutěže Současný český dům: očima mladých architektů. Soutěže se zúčastnili studenti architektonických škol z celé České republiky. Výstavu všech prací můžete vidět v Trmalově vile do 07. července 2013.

Výstava Současný dům: Očima mladých architektů

FOIBOS - Výstavy (2.7.2012 16:49)
Trmalova vila: Centrum architektury individuálního bydlení, Praha
2. - 15. 7. 2012

Slávne vily Slovenska

Múzeum Janka Kráľa - Výstavy (25.6.2012 10:49)
Synagóga, Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš, Slovensko
24. 6. - 31. 8. 2012

Na prahu Velké Prahy a dál…

FOIBOS - Výstavy (12.6.2012 12:18)
románsko-gotické prostory Staroměstské radnice, Praha
13. 6. 2012 - 8. 7. 2012

E-mailový zpravodaj

Každých čtrnáct dnů souhrn všech článků a novinek v jednom e-mailu. Chcete posílat e-mailový zpravodaj?

Novinky z naší edice (eShop)

Telč: Historické centrum
Jiří Kroupa (ed.), Ondřej Jakubec
Jako další z edice UNESCO vydává nakladatelství FOIBOS BOOKS knihu o historickém jádru města Telče.
OBJEDNAT
Vyšla: 9.12.2013
260x230 mm | vázaná | 112 stran
ISBN: 978-80-87073-70-4
379.00 Kč
Slavné vily Prahy 6: Osada Baba 1932 - 1936
FOIBOS BOOKS ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 vydal novou publikaci, věnovanou tentokráte významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež se řadí k výraznému a úspěšnému počinu moderní –funkcionalistické architektury v tehdejším Československu.
OBJEDNAT
Vyšla: 31.10.2013
165x230 mm | vázaná | 188 stran
ISBN: 978-80-87073-68-1
429.00 Kč
Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska
Petr Urlich (ed.), Jan Baláček, Veronika Bartošová, Irena Blažková, Miloš Buroň, Karel Foud, Aleš Homola, Jana Horváthová, Martin Jahoda, Vendula Jurášová, Tomáš Kavka, Šárka Koukalová, Jan Kramář, Pavel Kroupa, Jakub Outrata, Marta Pavlíková, Jakub Potůče
Nakladatelství FOIBOS vydává další pozoruhodnou knihu, věnovanou české architektuře. Tentokrát se věnuje fenoménu pošt, které nepochybně patří k architektonickým klenotům naší země. Vydejte se po stopách 85 pošt z celé České republiky...
OBJEDNAT
Vyšla: 30.8.2013
165x230 mm | vázaná | 288 stran
ISBN: 978-80-87073-52-0
549.00 Kč
Slavné vily Slovinska
Damjan Prelovšek (ed.), Maja Avguštin, Eva Bajec, Živa Deu, Andrej Hrausky, Urška Kerbavec, Mojca M. Kovač, Nika Leben, Breda Mihelič, Nataša Podkrižnik, Eva Sapač, Igor Sapač
Úspěšná edice Slavné vily překročila hranice Čech, Moravy a Slezska. Po Slavných vilách Slovenska zamířila do Slovinska. Do země slavných architektů - Jože Plečnika, Makse Fabianiho nebo dnes světoznámého Borise Porreccy a dalších.
OBJEDNAT
Vyšla: 15.3.2013
165x230 mm | vázaná | 272 stran
ISBN: 978-80-87073-53-7
449.00 Kč
Slavné brněnské vily: 77 domů s příběhem
Jan Sedlák (ed.), Iveta Černá, Dagmar Černoušková, Petra Hlaváčková, Jindřich Chatrný, Jana Kořínková, Lenka Kudělková, Jaromír Sedlák, Šárka Svobodová, Vladimír Šlapeta, Jindřich Vybíral, Pavel Zatloukal, Markéta Žáčková
Publikace Slavné brněnské vily vyšla poprvé v roce 2006 a představila 50 významných vilových realizací na území Brna. Druhé upravené vydání vyšlo v roce 2008. Po pěti letech vychází nové rozšířené a přepracované vydání knihy s podtitulem 77 domů s příběhem.
OBJEDNAT
Vyšla: 15.3.2013
23x16,5cm | vázaná | 296 stran
ISBN: 978-80-87073-62-9
449.00 Kč
Obálka Slavné pražské vilySlavné pražské vily: Sto a jeden dům s příběhem
Petr Krajči (ed.), Radomíra Sedláková (ed), Dita Dvořáková, Martin Ebel, Petr Koudelka, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Marie Platovská, Filip Šenk, Vladimír Šlapeta, Petr Urlich, Přemysl Veverka, Pavel Vlček, Petr Vorlík, Pavel Zatloukal, Ladislav Zikmund-Len
Po pěti letech vyšlo na konci roku 2012 rozšířené a přepracované vydání Slavných pražských vil, tentokráte v názvu doplněné od podtitul „Sto a jeden dům s příběhem“.
OBJEDNAT
Vyšla: 17.12.2012
165x230 mm | vázaná | 352 stran
ISBN: 978-80-87073-51-3
549.00 Kč
Lednicko-valtický areál
Pavel Zatloukal (ed.), Přemysl Krejčiřík, Ondřej Zatloukal
Na konci roku 2012 vyšla již třetí kniha z edice UNESCO, tentokráte pojednávající o Lednicko-valtickém areálu.
OBJEDNAT
Vyšla: 17.12.2012
235x260 mm | vázaná | 192 stran
ISBN: 978-80-87073-45-2
399.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - ČJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
149.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - AJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí. Anglická verze.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
175.00 Kč
Jože Plečnik na Pražském hradě a v České republice - NJ
Zdeněk Lukeš, Jiří Podrazil

Publikace architekta Zdeňka Lukeše Jože Plečnik – Průvodce po stavbách v České republice představuje v textech a na současných fotografiích Jiřího Podrazila nadčasové dílo světoznámého slovinského architekta Jože Plečnika pro Pražský hrad a Lány, včetně některých méně známých nebo dosud nepublikovaných intervencí. Německá verze.

OBJEDNAT
Vyšla: 12.7.2012
A5 | brožovaná | 104 stran
ISBN: http://trmalovavila.eu/eshop/joz
175.00 Kč
Slavné stavby Prahy 7
Petr Krajči (ed.), Lukáš Beran, Pavel Halík, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Eva Semotanová, Filip Šenk, Pavel Vlček, Michal Zlámaný, foto: Jiří Podrazil
Další z publikací z edice Slavných staveb provází tentokrát čtenáře po 70 stavbách Prahy 7.
OBJEDNAT
Vyšla: 14.12.2011
165 x 230 mm | vázaná | 275 stran
ISBN: 978-80-87073-38-4
429.00 Kč
Rodinné domy Jana Kotěry
Petr Krajči (ed.), Lukáš Beran, Pavel Halík, Patrik Líbal, Zdeněk Lukeš, Eva Semotanová, Filip Šenk, Pavel Vlček, Michal Zlámaný

Jan Kotěra navrhl za svůj nepříliš dlouhý život téměř čtyřicet vil a rodinných domů, z nichž byla realizována více než polovina.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
210 x 210 mm | měkká vazba | 104 stran
ISBN: 978-80-87073-39-1
99.00 Kč
Slavné zahrady a parky Středočeského kraje
Jan Hendrych (ed.), Jiří Kupka, Ivan Vorel, Michaela Líčeníková, foto:Jiří Podrazil, Jan Hendrych

Slavné zahrady a parky Středočeského kraje nese titulní strana zcela jedinečné publikace, která na 250 stranách a za doprovodu 500 fotografií a leteckých snímků přibližuje bohatství a příběhy kulturní krajiny Středních Čech.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
235x260 mm | vázaná | 240 stran
ISBN: 978-80-87073-36-0
499.00 Kč
Slavné zahrady a parky Středočeského kraje - anglická verze
Jan Hendrych (ed.), Jiří Kupka, Ivan Vorel, Michaela Líčeníková, foto:Jiří Podrazil, Jan Hendrych

Slavné zahrady a parky Středočeského kraje nese titulní strana zcela jedinečné publikace, která na 250 stranách a za doprovodu 500 fotografií a leteckých snímků přibližuje bohatství a příběhy kulturní krajiny Středních Čech.

OBJEDNAT
Vyšla: 1.12.2011
235x260 mm | vázaná | 240 stran
ISBN: 978-80-87073-37-7
549.00 Kč

Doporučujeme

Trmalova vila v Praze 10Až do 1. dubna 2012 je v Trmalově vile k vidění výstava prací učitelů a žáků Střední školy umělecké a řemeslné. Prohlédněte si fotogalerii z vernisáže.

Soutěže

Moje slavná vila

Právě jsme soutěž Moje slavná vila ukončili a vylosovali výherce. Přesto Vám nabízíme možnost nesoutěžně se podělit o zajímavé fotografie z procházek a výletů!

Míjíte na svých každodenních cestách krásné nebo zajímavé domy? Všímáte si osobitých staveb ve svém okolí? Možná, že nevznikly pod rukama světoznámých architektů, možná nezměnily dějiny bydlení. Jsou-li ale součástí "genia loci" vaší ulice, čtvrti, nebo města, zaslouží si, aby se o nich vědělo.

-Připravujeme-

Slavné stavby Českých Budějovic
Daniel Kovář (ed.), Martin Augustin, Eva Erbanová, Roman Lavička, Jan Müller, Milan Šilhan
Kniha o českobudějovické architektuře je věnována těm, kteří vzácné památky vystavěli, ale i těm, kteří se o ně dnes starají...
Vyšla: 1.12.2012
   
TOPlist SEO Rozcestník